وبلاگ

شیمی درمانی چگونه عمل میکند؟+ویدئو

شیمی درمانی

شیمی درمانی که بعضا شیمی نامیده میشود یک درمان برای سرطان است. با استفاده از داروهایی، سلول های تقسیم کننده سریع را در کل بدن بیمار هدف قرار میدهند.

این نوع درمان میتواند به روش های مختلفی از جمله ورید یا از راه دهان انجام شود.

این داروها سلول های سرطانی را از بین میبرد و به سلول های سالم نیز اسیب میرساند.

داروهای مختلف کموتراپی ، سرطان های گوناگون را نیز درمان میکنند.

برنامه ریزی برای درمان

تیم سلامت بیمار یک برنامه درمانی بر اساس سلامت بیمار و نوع سرطانی که ممکن است داشته باشد، ایجاد میکنند. بیمار ممکن است بیش از یک داروی شیمی درمانی نیاز داشته باشد که به این نوع از درمان، درمان ترکیبی گفته میشود.

این ترکیبات که جایگزین  تک دارو تجویز میشوند، به سلول های بیشتری نیز آسیب میرسانند و میتوانند عوارض جانبی شدیدتری را بوجود اورند.

دوره این درمان از چندین دوره تشکیل شده است. در هر دوره درمان، یک دوره اسراحت دارید. به عنوان مثال یک دوره ممکن است شامل سه روز شیمی درمانی و بیست و پنج روز استراحت باشد. در طول دوره استراحت، سلول های سالم خود را ترمیم میکنند و بدن بیمار بهبود میابد اما سلول های سرطانی نمیتوانند خود را احیا کنند واز بین میروند. .

روش درمان

تعداد طول درمانی هر دوره بستگی به برنامه درمانی بیمار دارد.

بیمار قبل از درمان خاص، ازمایش خون میدهد تا ببیند شمارش گلبول های سفید خون طبیعی چقدر است؟ تعداد سلول های مختلف خون چه چیز را میتوانند نشان دهند.

این نوع درمان، سلول های خونی را از بین میبرد و باعث میشود میزان گلبول های سفید بیمار کاهش یابد.

اما با بهبودی از درمان معمولا به حالت طبیعی برمیگردد.

پزشکان ازمایش خون را در طول دوره درمان بیمار انجام میدهند تا ببینند ایا این روش درمانی برای بیمار یک درمان ایمن است یا خیر.

اگر میزان گلبول های خون خیلی کم است یا ارگان ها به خوبی کار نمیکنند، تیم درمانی بیمار، شیمی درمانی دیگری تجویز میکنند یا میزان دریافتی ها را کاهش میدهند.

لازم است که در حین شیمی درمانی به ملاقات پزشک خود برود و از پزشک خود سال کند و نگرانی های خود را در مورد درمان و عوارض جانبی به او بگوید.

دیگاه بگذارید