.

.

.

.

دکتر فودازی: با تکرار مجدد پاتولوژی نگران نشوید

متخصص آنکولوژی و رادیوتراپی با اشاره به اینکه بیمار نباید نگران تکرار مجدد پاتولوژی باشد، گفت: تكرار مجدد يك آزمايش، نشانه دقت و توجه آزمايشگاه به مراجعان خود است. فودازی افزود: هدف از پاتولوژی یا آسیب شناسی مطالعه بیماری و اختلالات بدن…