.

.

.

.

۲ دلیلی که ایرانیان را گرفتار سرطان می‌کند

دبیر انجمن رادیوتراپی آنکولوژی ایران گفت: عوامل زیست‌محیطی و تغییر هرم جمعیتی،۲ علت اصلی افزایش شیوع سرطان است. حسین فودازی در ارتباط با مباحث مطرح ‌شده در زمینه بروز سونامی سرطان در کشور، اظهار داشت: سونامی شاید کلمه خوشایندی نباشد، ولی…