.

.

.

.

پیشگیری سد بزرگی در مسیر سرطان است

 دکتر فودازی گفت: بيش از 200 نوع متفاوت از بيماري سرطان وجود دارد كه هر كدام به شيوه هاي خاص ايجاد مي شوند ولی چيزي كه در همه آنها مشترك است اين است كه همه آنها به روشي مشابه که تغییر در ساختار طبیعی یک سلول است شروع می شود. دبیر انجمن…