.

.

.

.

دکتر حسین فودازی: ایمونوتراپی برای درمان همه سرطان ها تجویز نمی شود

دبیر انجمن رادیوتراپی و آنکولوژی ایران، با اشاره به اینکه ایمونوتراپی برای درمان همه سرطان ها تجویز نمی شود، گفت: در حال حاضر پایه های درمان سرطان در جهان، جراحی، شیمی درمانی و رادیوتراپی است. این سه شیوه درمان به کمک هم یک توموربدخیم را…