.

.

.

.

سرطان در کمین افرادی که شب کار می کنند

دبیر انجمن رادیوتراپی و آنکولوژی ایران نسبت به نقشی که کار شبانه در بروز سرطان دارد هشدار داد. دکتر حسین فودازی گفت: بهم خوردن ریتم شبانه روزی بدن و اختلال در چرخه‌ خواب و بیداری موجب مشکلات روان تنی و ناهنجاری‌هایی می‌شود که سرطان هم جزئی…