.

.

.

.

دکتر فودازی: ایمنوتراپی درمان جدید سرطان اما نه برای همه و نه برای همه موارد

رئیس دپارتمان آنکولوژی بیمارستان فیاض بخش با اشاره به عوارض ناشناخته ایمنوتراپی گفت: در حال حاضر به دلیل گرانی، عوارض ناشناخته و عدم پوشش بیمه ای، در هیچ کجای دنیا مقرون به صرف نیست.دکتر فودازی گفت: در حال حاضر پایه های درمان سرطان در…