.

.

.

.

مطالعات آزمایشگاهی داروهای شیمی‌درمانی تولید داخل مبهم است

عضو انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران گفت: پزشکان در رابطه با اینکه داروهای شیمی درمانی تولید داخل مطالعات بالینی را طی کرده‌اند یا خیر، تردید دارند.حسین فودازی (عضو انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با…