.

.

.

.

بايدها و نبايدهاى تغذیه بيماران در حین شیمی درمانى

دبیر انجمن کلینیکال آنکولوژی گفت: اطرافیان بیماران سرطانی باید با اصول تغذیه در حین درمان آشنا باشند، زیرا این افراد با انجام هر دوره شیمی درمانی دچار تغییرات مختلفى در بدن می‌شوند. دکتر فودازی تغذیه بیماران در دوران شیمی درمانی را يكى از…