.

.

.

.

دکتر فودازی پاسخ داد: بعد از نجات از سرطان چه باید کرد

تمامی نجات‌یافت‌گان از سرطان باید پس از درمان تحت مراقبت های تکمیلی قرار گیرند. این نوع مراقبت به نوع سرطان، نوع درمانی که داشته‌اید و نیز وضعیت کلی سلامت شما بستگی دارد و معمولاً در بیماران مختلف، متفاوت است.نجات‌یافته‌گان از سرطان به مدت…