وبلاگ

سرطان تخمدان

آنچه درباره تخمدان و سرطان تخمدان باید بدانیم:

تخمدانها دو غده تخم‌مرغی شکل هستند که در دو طرف رحم قرار گرفته‌اند و از طریق لوله فالوپ به رحم متصل هستند.

تخم‌دان در جانوران ماده وجود دارند.

آن‌ها حاوی تخمک‌های نارس هستند که پس از رشد به تخمک بالغ تبدیل می‌شوند و توانایی لقاح را کسب می‌کنند.

در هر قاعدگی اغلب یک تخمک از یک تخم‌دان آزاد می‌گردد.

اگر هیچ‌کدام از سلول‌های اسپرم نتوانند خود را به تخمک برساند پس از مدتی تخمک توانایی لقاح خود را از دست می‌دهد.

در ضمن آزاد سازی تخمک‌ها از سن بلوغ آغاز شده و تا زمان یائسگی ادامه پیدا می‌کند.

تخمدانها همچنین هورمون‌های جنسی زنانه یعنی پروژسترون و استروژن را می‌سازند که چرخه قاعدگی را تنظیم می‌کنند.

استروژن همچنین باعث ایجاد برخی از مشخصات جنسی زنانه از جمله بزرگ شدن پستان‌ها می‌شود.

سرطان تخمدان زمانی آغاز می شود که جهش های ژنتیکی سبب تغییر سلول های نرمال به سلول های سرطانی می شوند.

سلول های سرطانی به سرعت تکثیر یافته و توده (تومور) را تشکیل می دهند.

این سلول‌ها می توانند به بافت های اطراف حمله کرده و به سایر بخش های بدن گسترش یابد (متاستاز).

در حال حاضر بیش از ۳۰ نوع سرطان تخمدان شناسایی شده است.

این انواع براین اساس که در کجای تخمدان شروع شده اند، به سه گروه تقسیم می شوند:

۱. سرطان مخاطی تخمدان:

این سرطان در لایه ای از یاخته ها آغاز می شود که تخمدان و کل شکم را می پوشاند.

این متداول ترین نوع سرطان تخمدان است و حدود ۹۰ درصد از همه موارد را دربرمی گیرد.

۲. سرطان تخمدان یاخته های مولد تخمک:

این سرطان در یاخته های مولد تخمک واقع در تخمدان آغاز می شود.

دختران نوجوان و زنان کمتر از ۲۰ سال، ممکنست چنین سرطانی داشته باشند.

۳. سرطان تخمدان بافت پیوندی بین تخمدان ها:

این سرطان در بافت ارتباطی بین تخمدان ها بوجود می آید که هورمون های جنسی زنانه را نیز تولید می کند.

همه این سه نوع سرطان تخمدان ممکنست به دیگر بخش های بدن نیز سرایت کند.

نگارش و تدوین: کلینیک امید تهران

دیگاه بگذارید