وبلاگ

انواع سرطان ریه

انواع سرطان ریه:

به طور کلی دو نوع اصلی از انواع سرطان ریه وجود دارد:

سرطان ریه یاخته های کوچک (SCLC) و سرطان ریه یاخته های غیر کوچک (NSCLC).

هر یک از این دو با توجه به ظاهر یاخته ها در زیر میکروسکوپ تشخیص داده می شوند و این که با چه سرعتی در بدن گسترش می یابند.

 1. سرطان ریه یاخته های کوچک:

  تقریبا ۸۰ درصد از موارد سرطان ریه را تشکیل می دهد و با کندی بیشتری در بدن گسترش می یابد.

  سه نوع سرطان ریه یاخته های کوچک وجود دارد:

  ۱.۱. Adenocarcinoma :

  معمولا در غدد تولید مخاط در ریه دیده می شوند.

  هنگامی که به حفره های ریه (کیسه های کوچک ریه) سرایت می کند، به سرطان نسبت داده می شود.

  ۱.۲. سرطان یاخته پولکی:

  عموما از لوله های تنفسی بزرگ ریه (نایچه ها) سرچشمه می گیرد و ارتباط نزدیکی به مصرف سیگار دارد.

  ۱.۳. سرطان بزرگ یاخته ای:

  معمولا در شاخه های نایچه ها آغاز می شود .

  ممکنست به منطقه پشت استخوان سینه که mediastinum نامیده می شود نیز سرایت کند که مری، نای، نایچه ها و قلب را در خود جای داده است.

 2. سرطان های ریه یاخته ای غیرکوچک:

این سرطان تقریبا ۲۰ درصد از سرطان های ریه را شامل می شود.

معمولا در نایچه ها آغاز می‌شود و اغلب به سرعت به سایر بخش های بدن گسترش می یابد.

سرطان ریه یاخته های کوچک، گاهی سرطان یاخته جو دو سر هم نامیده می شود چون در زیر میکروسکوپ شبیه جو دو سر دیده می شود.

سرطان ریه جابجا شده:

این سرطانی است که به دیگر بخش های بدن سرایت می کند.

انواع نادری نیز از سرطان ریه وجود دارد که شامل سرطان نایژه و نیز سرطان هایی می شود که در دیگر بخش های ریه آغاز می شود.

تهیه و تدوین: کلینیک امید تهران

دیگاه بگذارید