نوشته‌ها

انواع سرطان ریه

انواع سرطان ریه: به طور کلی دو نوع اصلی از انواع سرطان ریه وجود دارد: سرطان ریه یاخته های کوچک (SCLC) و سرطان ریه یاخته های غیر کوچک (NSCLC). هر یک از این دو با توجه به ظاهر یاخته ها در زیر میکروسکوپ تشخیص داده می شوند و این که با چه سرعتی در …