پیشگیری از سرطان لوسمی (خون)

پیشگیری از سرطان لوسمی (خون): برای پیشگیری از سرطان لوسمی (خون) رعایت نکات زیر قابل توجه است اگر چه انواع بسياري از سرطان ها با تغيير در نحوه زندگي و دوري از عوامل خطر قابل پيشگيري است اما راه و روش شناخته شده اي براي پيشگيري از اكثر…