مراحل درمان در کلینیک

مشاوران کلینیک امید با ارائه راهکارها و رویکردهای مفید جهت کمک و غلبه بر مشکالت مراجعه کنندگان همواره در تلاشند تا بهترین خدمات رسانی را ارائه دهند.

در بازههای زمانی معین، مشاوره در زمینه های تخصصی به بیمار داده میشود. این موارد شامل:

  • شرح کامل بیماری: نوع بیماری با کمک متخصصین کلینیک، به طور کامل، به مراجعه کننده توضیح و شرح داده خواهد شد.
  • مسیر الزم جهت درمان اصولی بیماری: در این مرحله، مسیر درمانی به منظور تسریع در بهبود بیماری به مراجعه کننده توضیح داده میشود تا به طور کامل از مراحل پیشرو آگاهی یابد.
  • شرح عوارض احتمالی در طی مسیر درمان: در طول مراحل درمانی، گاه عوارض احتمالی ناشی از درمان مشاهده می گردد، بنابراین الزم است مراجعه کننده از پیامدهای احتمالی که در مسیر درمان ایجاد میشود، مطلع باشد.
  • مشاوره غذایی : تغذیه و رژیم غذایی مناسب میتواند به کاهش عوارض ناشی از درمانی کمک کند. به همین علت پزشک معالج همراه با دارو درمانی توصیه میکند که فرد رژیم غذایی متناسب با بیماری خود را رعایت کند.
  • مشاوره روانشناسی و جلوگیری از تضعیف روحیه بیمار: حفظ روحیه و انگیزه در هنگام درمان، قطعا در روند بهبودی تأثیر چشمگیری خواهد داشت. برخی از انسانها تنها با داشتن یک بیماری کوچک و بعضاً قابل درمان، از نظر روحی و روانی ممکن است دچار اختلال، افسردگی و آسیب های دیگر شوند. کلینیک امید تهران در این زمینه، از متخصصان مجرب خود جهت راهنمایی مراجعه کنندگان استفاده خواهد کرد.