1. تامین اجتماعی
 2. نیروهای مسلح
 3. خدمات درمانی
  • کارمندی
  • سایر اقشار
  • ‌ همگانی – ایرانیان
 1. بانک تجارت
 2. بانک صنعت و معدن
 3. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 4. بانک ملی ایران
 5. بانک ملت
 1. آسیا
 2. البرز
 3. ایران
 4. دانا
 5. پارسیان
 6. تجارت نو
 7. تعاون
 8. رازی
 9. سامان
 10. سرمد
 11. دی
 12. مکمل ما
 13. مکمل ملت
 14. مهین
 15. نوین
 16. کارآفرین
 17. کمک رسان ایران
 1. شهرداری
 2. بیمه صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
 3. کانون سردفتران و دفتریاران