بیمه های تحت پوشش

بیمه های تحت پوشش کلینیک امید تهران

 

بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

بیمارانی که تحت پوشش این بیمه هستند از فرانشیز کامل برخوردار می شوند

-----------------------------------------------------------------------------------

 

بیمه شهرداری

بیمارانی که تحت پوشش این بیمه هستند از فرانشیز کامل برخوردار می شوند

-----------------------------------------------------------------------------------

 

بیمه تامین اجتماعی

بیمارانی که تحت پوشش این بیمه هستند از فرانشیز 55 درصد برخوردار می شوند

-----------------------------------------------------------------------------------

 

بیمه خدمات درمانی

بیمارانی که تحت پوشش این بیمه هستند از فرانشیز 55 درصد برخوردار می شوند

-----------------------------------------------------------------------------------

 ارتباط با دکتر حسین فودازی:

اینستاگرام: https://www.instagram.com/Dr_foudazi

تلگرام:  t.me/tehrancancer