کارگاههای آموزشی کلینیک امید تهران

با توجه به عدم آگاهی اکثریت مردم با بیمارهیای سرطانی، متاسفانه در جامعه از آن به عنوان یک تابو نام برده می‌شود و بسیاری از آن به عنوان نقطه پایان زندگی یاد می‌کنند.

این مسئله مدیریت کلینیک امید تهران را برآن داشت تا با ایجاد یک واحد آموزش و ارائه خدماتی همچون تهیه بوروشورهای آموزشی، تشکیل کارگاههای آموزشی و… آموزش‌های لازم در راستای پیشگیری از این بیماری، مراقبت های قبل، حین و بعد از شیمی درمانی و پرتودرمانی و نیز آموزش‌های

در این واحد شما می توانید هر نوع سوال خود را مطرح کرده و همکاران ما با به روزترین اطلاعات خود به شما عزیزان خدمت نمایند و در صورتی که امکان پاسخ به سوالات مورد نظر شما در بخش های دیگر امکان پذیر باشد، شما را به بخش مورد نظر ارجاع خواهند داد.

کارگاههای آموزشی این کلینیک در حال حاضر عبارتند از:

آشنایی با سرطان و راههای مقابله با آن (ویژه عموم)

تغذیه و سرطان(ویژه بیماران و خانواده آنها)

آشنایی با شیمی درمانی و عوارض آن (ویژه بیماران و خانواده آنها)

آشنایی با پرتودرمانی و عوارض آن(ویژه بیماران و خانواده آنها)

و …

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 ارتباط با دکتر حسین فودازی:

اینستاگرام: https://www.instagram.com/Dr_foudazi

تلگرام:  t.me/tehrancancer