Super User

چهارشنبه, 29 فروردين 1397 ساعت 09:00

میزان سرطان در ایران پایین تر از متوسط دنیا

کلینیک امید تهران: نتایج گزارش «ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران» نشان می دهد نرخ بروز سرطان در ایران در هر سال، ۱۵۸ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر است و این نرخ در مقایسه با متوسط دنیا بسیار پایین تر است.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، با اعلام این خبر گفت: «ثبت سرطان» ضرورت اولیه نظام ارائه آمار سرطان در دنیا و از جمله زیر ساختهای مورد نیاز برای استقرار برنامه کنترل سرطان است که نقش مهمی در طراحی و پایش برنامه‌های کنترلی سرطان از جمله ارزیابی برنامه‌های غربالگری سرطان، پیگیری بیماران مبتلا به سرطان و ارزیابی شاخص‌های پیش آگهی و اختصاص منابع مالی و انسانی دارد.
وی مرجع جهانی «ثبت سرطان در پنج قاره جهان» را معتبرترین منبع جهانی در زمینه «ثبت سرطان در کشورهای مختلف دنیا» توصیف کرد و گفت: با این که حدود ۷۰ درصد کل موارد سرطان در جهان، در کشورهای در حال توسعه اتفاق می‌ افتد، بیشتر سیستم های ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت، در کشورهای توسعه یافته قرار دارند و تعداد کمی از آنها در کشورهای در حال توسعه هستند.
معاون تحقیقات وزیر بهداشت افزود: از سویی دیگر، متاسفانه اغلب سیستم های ثبت سرطان موجود در کشورهای درحال توسعه، با کیفیت بسیار پایینی اطلاعات لازم را جهت بررسی موارد سرطان جمع آوری می‌ کنند.
ملک زاده یادآور شد: در این شرایط «گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران» با تلاش همسوی معاونت های «تحقیقات و فناوری»، «درمان» و « بهداشت» وزارت بهداشت، و با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به عنوان مجری برنامه ثبت سرطان، اجرا، تهیه و به دلیل دقت و کیفیت بالا در مرجع «ثبت سرطان در پنج قاره جهان» تایید و پذیرش شد.
وی افزود: ثبت سرطان در ایران تا پیش از این، همچون سایر کشورهای در حال توسعه، همواره با محدودیت ها ، دشواری ها و نقایص فراوانی مواجه بود ؛ لذا تهیه این گزارش را می توان گامی بسیار مهم توصیف کرد.

بروز ۱۵۸ مورد سرطان در هر ۱۰۰ هزار نفر در ایران
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به تشریح نتایج گزارش «ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران» پرداخت و گفت: این گزارش با پوشش ۹۸ درصدی جمعیت ، آمار دقیق بروز سرطان در ۳۰ استان کشور را برآورد و اعلام کرده است که بر اساس نتایج آن، در طول سال ۹۳ (زمان اجرای برنامه ثبت سرطان در استانهای مختلف ایران)  ۱۱۲ هزار مورد «بروز سرطان» ثبت شده است.

وی افزود: این نتایج نشان می دهد متوسط نرخ بروز سرطان در ایران در هر سال، ۱۵۸ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر (با در نظر گرفتن سرطان پوست) و ۱۴۳ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر (بدون درنظر گرفتن سرطان های پوست) است.

بروز سالانه سرطان در ایران، پایین تر از متوسط دنیا
ملک زاده، ثبت این میزان بروز سرطان در ایران در حالی است که متوسط بروز سالانه سرطان ها (بدون در نظر گرفتن سرطان پوست) در دنیا بر اساس گزارش مرجع جهانی «ثبت سرطان در پنج قاره جهان»، ۱۸۲ در هر ۱۰۰ هزار نفر و حاکی از نرخ بسیار پایین تر بروز سرطان در ایران در مقایسه با متوسط دنیاست.

نرخ پایین تر بروز سرطان در ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی
وی افزود: مرجع جهانی «ثبت سرطان در پنج قاره جهان» ، همچنین، متوسط نرخ بروز سرطان در کشورهای اروپایی  را ۲۶۷ در هر ۱۰۰ هزار ، در برخی کشورهای اروپایی همچون انگلستان ۲۷۲ در هر ۱۰۰ هزار و نیز در آمریکا ۳۱۸ در هر ۱۰۰ هزار نفر گزارش کرده است که نشان می دهد میزان بروز سرطان در ایران در مقایسه با متوسط اروپا و برخی کشورهای پیشرفته اروپایی نیز بسیار پایین تر است.

مقایسه بروز سرطان در ایران با برخی کشورهای در حال توسعه و آسیایی
استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: اما مقایسه وضعیت ایران با برخی کشورهای در حال توسعه در همین زمینه نیز حاکی است در حالی که نرخ بروز سالانه سرطان  در ایران، ۱۴۳ در هر ۱۰۰ هزار نفر (بدون در نظر گرفتن سرطان پوست) است ، متوسط این نرخ در کشورهای در حال توسعه، ۱۴۸ در هر ۱۰۰ هزار نفر گزارش شده است.
ملک زاده یادآور شد: همچنین نگاهی به وضعیت برخی کشورهای آسیایی نشان می دهد که نرخ بروز سالانه سرطان در چین ۱۷۴ در ۱۰۰ هزار نفر و در ترکیه ۲۰۵ در ۱۰۰ هزار نفر است.

سونامی سرطان در ایران بر اساس آمار معتبر جهانی واقعیت ندارد
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، تاکید کرد: همه این آمارها بخوبی نشان می دهند که « سونامی سرطان» به هیچ وجه در ایران رخ نداده و با اطمینان می توان گفت نرخ بروز سرطان در ایران حتی در مقایسه با کشورهای پیشرفته اروپایی که وضعیت بسیار بهتری در ثبت سرطان و در نتیجه پیشگیری و درمان زودهنگام دارند، هنوز پایین تر است.

سرطان های گوارش در راس سرطان های شایع در ایران
«گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران» همچنین به شایعترین سرطان ها در کشور اشاره دارد . دکتر ملک زاده در این باره به خبرگزاری ها گفت: بر اساس نتایج «ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران» ، پنج سرطان، جزو شایع ترین سرطانها در کشور به شمار می روند:  « سرطان دستگاه گوارش » (معده، روده بزرگ ، مری و لوزالمعده) شایعترین سرطانها در ۳۰ استان ایران هستند که سهم ۲۷ درصدی از کل سرطان های شایع را به خود اختصاص داده اند. پس از آن سرطان پستان (که عمدتا دربین زنان بروز می یابد) با اختصاص ۱۲ درصد کل سرطانهای شایع در ایران، دومین سرطان شایع است. سرطان ریه و حنجره نیز با سهم ۷.۵ درصدی و سرطان کلیه، مجاری ادراری و مثانه نیز با سهم ۷ درصدی از کل سرطانهای شایع، در رتبه بعدی قرار دارند.

سرطان معده؛ شایعترین سرطان ها در مردان ایرانی
به گفته معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، بر اساس نتایج «گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران»، بروز سالانه سرطان معده با ۲۱.۵  مورد در ۱۰۰ هزار نفر، سرطان پوست با ۲۰.۵  در ۱۰۰ هزار در سال، سرطان پروستات با ۱۸.۵ مورد در ۱۰۰ هزار ، روده بزرگ، با ۱۶.۵  مورد در ۱۰۰ هزار و سرطان مثانه با ۱۴.۳ در ۱۰۰ هزار شایعترین سرطانها در میان مردان ایرانی هستند.

سرطان پستان؛ شایعترین سرطان در زنان ایرانی
وی اعلام کرد: گزارش «ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران » همچنین شایعترین سرطان بروز یافته در زنان ایرانی در هر سال را شامل سرطان پستان با  ۳۴.۵ مورد در ۱۰۰ هزار نفر ، سرطان روده با ۱۲ مورد در ۱۰۰ هزار نفر، سرطان پوست با ۱۱.۵ مورد در ۱۰۰ هزار نفر، سرطان معده با ۱۰ مورد در ۱۰۰ هزار نفر و سرطان تیروئید را با ۷ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر گزارش کرده است.
ملک زاده افزود: بر پایه نتایج گزارش ارائه شده به مرجع جهانی «سرطان در پنج قاره جهان» از «ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت در ایران»، بیشترین سرطان بروز یافته زیر سن ۵۰ سال در بین زنان، سرطان پستان و سپس روده بزرگ است و باقی سرطان های شایع در میان زنان، عمدتا در سنین بالای  ۶۰ سال بروز می کنند.
وی تاکید کرد: میزان بالاتر بروز سرطان پستان در زنان ایرانی نسبت به سایر سرطان های شایع در این جنس، سیاستگذاری ها برای پیشگیری، تشخیص و درمان زودهنگام  این نوع سرطان را ضروری ساخته است که خوشبختانه می توان گفت نظام سلامت ایران در حال اجرای این سیاست و تلاش برای افزایش آگاهی های پیشگیرانه از این بیماری است.

مرگ ۵۴ هزار ایرانی بر اثر سرطان در سال ۲۰۱۶
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به گزارش «مطالعه جهانی بار سرطان در ۱۹۵ کشور جهان» که توسط انستیتوی سنجش و ارزیابی سلامت دانشگاه واشینگتن انجام شده، اشاره کرد و گفت: نتایج این گزارش حاکیست که در سال ۲۰۱۶ میلادی ۵۴ هزار ایرانی بر اثر سرطان فوت کرده اند که این میزان مرگ، ۱۴.۹ درصد از کل مرگها (۳۶۰ هزار مرگ) در این سال را شامل شده است.
به گفته وی، نتایج منتشره در این گزارش نشان داده بود که تعداد مرگ‌های ناشی از کل سرطان‌ها در هر دو جنس در ایران از سال ۱۹۹۰ که معادل ۲۲ هزار مورد بوده،  به ۵۴ هزار در ۲۰۱۶ رسیده و بیش از دو برابر شده است.

مرگبارترین سرطان ها در ایران در سال ۲۰۱۶
ملک زاده یادآور شد: مرگبارترین سرطان‌ها در ایران طی سال ۲۰۱۶ شامل سرطان‌های معده، ریه، لوسمی، مری، روده بزرگ، مغز و سیستم عصبی، پستان‌، پروستات‌، کبد و لوزالمعده بوده اند.
وی گفت: نکته مهمی که همچنین در مطالعه جهانی ۲۰۱۵ «بار سرطان در ۱۹۵ کشور جهان» اشاره شده و واقعیت بهتری از میزان مرگ و میر ناشی از سرطان در ایران را بازگو می کند، نرخ استاندارد شده سنی مرگ و میر ناشی از سرطان در ایران است که از ۱۰۴ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در سال ۱۹۹۰  به ۹۷ مرگ در هر ۱۰۰ هزار نفر در ۲۰۱۵ کاهش یافته است.
استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: علاوه بر توجه به کاهش نرخ استاندارد شده سنی مرگ و میر ناشی از سرطان در ایران، موضوع مهم قابل توجه دیگر که در محاسبه دقیق این مرگ و میرها، نباید از نظر دور داشت آن است که اجرای برنامه جامع ثبت سرطان در ایران، افزایش دقت در ثبت این بیماری را به همراه داشته است.
وی گفت: از سویی دیگر تشخیص های دقیق تر به واسطه توسعه خدمات آسیب شناسی، موجب انتشار گزارش هایی درباره افزایش تعداد آمار بروز سرطان طی سالهای گذشته در کشور شده است. همچنین رشد و پیر شدن جمعیت در ایران در افزایش آمارها در این گزارش ها تاثیرگذار بوده است چرا که اغلب سرطانها در سنین پیری بروز می کنند. بنابراین، چنین رشدی در مرگ های ناشی از سرطان، به دلایل گفته شده ابدا نمی تواند مبنای نگرانی از رشد سرطان در کشور یا «سونامی سرطان» باشد.

انتشار گزارش «ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران» در آینده
دکتر غلامرضا روشندل، مجری برنامه ثبت سرطان در ایران نیز با اشاره به اهمیت نخستین گزارش «ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران» نتایج آن را برای سیاستهای پیشگیری و مقابله با سرطان بسیار تاثیرگذار توصیف کرد و گفت: این گزارش در آینده، در مرجع جهانی «سرطان در پنج قاره جهان» منتشر خواهد شد.
وی افزود: بر اساس این گزارش، پیش از پذیرش نخستین گزارش «ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت درایران» در مرجع جهانی «ثبت سرطان در پنج قاره جهان» ، تنها گزارش ثبت شده از ایران، مربوط به برنامه های ثبت سرطان در برخی از استانها از جمله «ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت استان گلستان» بود که به عنوان مقدمه اجرای مطالعه کوهورت گلستان ، با تلاش دکتر سمنانی و دکتر روشندل و به سرپرستی دکتر رضا ملک زاده تهیه و در مرجع  جهانی یاد شده مورد استناد قرارگرفته بود.

ویژگی های مهم گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران
روشندل افزود: اکنون با ارائه نخستین گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران، گام موثری در زمینه پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان در کشور برداشته شده است و می توان امیدوار بود که اغلب سرطان ها را با تشخیص زودهنگام، درمان کرده و از مرگ و میر ناشی از سرطانها کاست.
مجری برنامه ثبت سرطان در ایران، با اشاره به نکات دیگری درباره نخستین گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران که مورد پذیرش مرجع معتبر جهانی قرار گرفته، گفت: تحقیقات نشان داده است که اغلب کشورهای در حال توسعه برای اجرای برنامه ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت، از سیستم های ثبت مبتنی بر اطلاعات آزمایشگاهی (پاتولوژی) استفاده می‌کنند.
وی افزود: این امر، به کم‌شماری موارد سرطان منجر می شود، این در حالی است که سیستم ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت کارآمد، علاوه بر جمع آوری اطلاعات آزمایشگاهی به جمع‌آوری اطلاعات بالینی بیماران و اطلاعات مرگ بیماران نیز می پردازد.  در گزارش اخیر ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران، این دستورالعمل مهم، رعایت شده است.
به گفته روشندل نکته با اهمیت دیگر در گزارش «ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران» ، پوشش بالای جمعیتی برای بررسی و ثبت موارد بوده است که این موضوع نیز، در دقت ثبت آمار سرطان بسیار مهم تلقی می شود.
وی تاکید کرد: به طوری که در کشورهای توسعه یافته جمعیت تحت پوشش بالاتر از کشورهای در حال توسعه است؛ برای مثال میزان پوشش جمعیتی در ایالات متحده ۹۹ درصد، استرالیا و نیوزلند ۸۶ درصد و اتحادیه اروپا ۵۷ درصد است؛ درحالیکه میزان پوشش در کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی تنها ۲۱ درصد و در کشورهای آفریقایی و کشورهای آسیایی به ترتیب ۱۱ درصد و ۸ درصد است.

کلینیک امید تهران: سرطان شایع‌ترین بیماری عصر حاضر و از عوامل مهم مرگ‌ومیر سال‌های اخیر است. با این حال بزرگ‌ترین مطالعه جهان در زمینه روند بقای مبتلایان به سرطان نشان می‌دهد نرخ بقا حتی در کشنده‌ترین سرطان‌ها مانند کبد و ریه رو به افزایش است.
به گزارش ایران خبر، سرطان بسرعت در حال توسعه است و اکنون برای بسیاری از سرطان‌ها درمان قطعی وجود دارد. اما یکی از مشکلات روش‌های درمانی سرطان، عوارض‌جانبی است که گاهی حتی بعد از بهبود کامل بیماری، این عوارض تا پایان عمر همراه فرد می‌ماند.
واکسن سرطان جدیدترین روش معرفی شده برای درمان سرطان است که اگر روی انسان اثرگذار باشد، روشی با حداقل عوارض جانبی و بیشترین میزان موفقیت در از بین بردن سلول‌های سرطانی خواهد بود. البته استفاده از نام واکسن مترادف با تعریفی که از دیگر واکسن‌ها داریم نیست و در واقع به جای عامل پیشگیری، عاملی برای درمان بیماری است.
واکسن سرطان روی انسان آزمایش می‌شود
سلول‌های سرطانی در زمانی بسیار کوتاه، رشد می‌کنند و با حمله به سلول‌های سالم، آنها را از بین می‌برند. روش‌های درمانی مقابله با انواع سرطان تاکنون به‌طور کامل کشف نشده است. از طرف دیگر روش‌های درمانی کنونی نیز عوارض‌جانبی شدید و گاهی غیرقابل جبران برای فرد درگیر با سرطان دارند. در فرآیند ایجاد سرطان در واقع این خود بدن است که سلول‌های سرطانی را تولید می‌کند و سیستم ایمنی بدن به این سلول‌ها به چشم مهاجم خارجی مثل ویروس‌ها نگاه نمی‌کند. به همین دلیل برخی از روش‌های درمان بر پایه ایمونوتراپی به‌دنبال کار روی سیستم ایمنی بدن برای شناسایی سلول‌های سرطانی هستند. مهندسی ژنتیک یکی از روش‌هایی است که برای از بین بردن سلول‌های سرطانی پیشنهاد می‌شود، اما این روش بسیار سخت، زمانبر و پرهزینه است. برخلاف آن تزریق واکسن سرطان می‌تواند روش نسبتا ساده و کم هزینه‌تری برای مقابله با سلول‌های سرطانی باشد.
اکنون محققان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه استنفورد روش جدیدی برای درمان سرطان یافته‌اند که واکسن سرطان نام گرفته است. این گروه پس از آزمایش موفقیت‌آمیز واکسن سرطان روی موش‌ها، بتازگی مرحله بعدی آزمایش روی انسان را آغاز کردند. به این ترتیب آنها از دو عامل کمک گرفتند که سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کند و در حال حاضر آزمایش‌های بالینی این روش در حال انجام است. در آزمایش انجام شده روی موش‌ها با تزریق اول 87 مورد از 90 مورد و با تزریق دوم همه موش‌های مبتلا به سرطان لفنوم بهبود یافتند. اکنون آزمایش این واکسن روی انسان آغاز شده است و برای اولین‌بار واکسن به 15 بیمار مبتلا به سرطان لنفوم با درجه پایین تزریق می‌شود.
نفوذ به سیستم ایمنی بدن برای از بین بردن سرطان
این واکسن ابتدا روی 90 موش با سرطان لنفوم آزمایش شد. در اولین مرحله 87 موش کاملا بهبود پیدا کردند و سه موش باقی مانده در درمان ثانویه بهبود یافتند. در ادامه این درمان روی موش‌هایی که به شکل ژنتیک با سرطان سینه رشد پیدا کرده بودند، نیز آزمایش شد. درمان این تومور اغلب (و نه همیشه) نتیجه‌بخش بود و طول عمر حیوانات را افزایش داد. همچنین این تیم روش درمانی جدید را روی موش‌های با هر دو سرطان لنفوم و سرطان روده بزرگ آزمایش کردند که نشان داد این روش بدون محدودیت است و سلول‌های تی (T) برای هر نوع تومور به‌طور خاص اثرگذار خواهند بود.
همه این موارد به این معناست که ایمنی‌درمانی بدون مهندسی ژنتیک خارج از بدن انسان نیز امکان‌پذیر خواهد بود. نفوذ به سیستم ایمنی بدن به این روش، نشان می‌دهد احتمالا در آینده محدودیتی برای از بین بردن هیچ نوع سلول سرطانی وجود نخواهد داشت.
واکسن سرطان، پاسخ ایمنی قوی به سلول‌های سرطانی
از گذشته‌های دور واکسن‌ها عمدتا برای پیشگیری از بیماری‌های عفونی استفاده می‌شدند و نقش بسیار پررنگی در کاهش بار این بیماری‌ها در جامعه ایفا کرده‌اند. دکتر نیما رضایی، متخصص ایمونولوژی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، درباره این روش جدید برای درمان سرطان به جام‌جم می‌گوید: در این روش که نوعی ایمونوتراپی (استفاده از سیستم ایمنی برای درمان بیماری‌ها) محسوب می‌شود، سیستم ایمنی فرد با عامل بیماریزا تحریک شده و در مواجهه بعدی پاسخ قوی‌تری بروز می‌دهد که می‌تواند به حذف عامل بیماریزا منجر شود. با گذشت زمان و تکامل دیدگاه نسبت به سایر بیماری‌هایی که سیستم ایمنی نقش بارزی در آنها دارد، واکسن‌ها نه تنها برای پیشگیری از بیماری‌های غیرعفونی مانند سرطان بلکه فراتر از آن، به‌عنوان انتخاب مناسبی برای درمان سرطان مطرح شدند.
دکتر رضایی ادامه می‌دهد: با پیشرفت روزافزون علم ایمونولوژی سرطان، توجه دانشمندان به فرآیند پویای تقابل میان اجزای سیستم ایمنی و سلول‌های سرطانی یا همان نظریه immunoediting معطوف شد. طبق این نظریه فعل و انفعالات میان سلول‌های سرطانی و اجزای سیستم ایمنی در یکی از سه حالت ممکن، یعنی حذف سلول سرطانی، تعادل میان سلول سرطانی و سیستم ایمنی یا گریز از سیستم ایمنی وجود دارد. حالت اول سبب سرکوب سرطان و حالت سوم سبب ایجاد تظاهرات این بیماری بدخیم می‌شود. ایمونوتراپی با هدف تقویت یا ایجاد مرحله حذف و تضعیف یا از بین بردن سازوکار‌های منجر به گریز سلول‌های سرطانی انجام می‌شود. انواع مختلف ایمونوتراپی به صورت فعال یا غیرفعال و اختصاصی یا غیراختصاصی می‌توانند بخش‌های مختلف این فرآیند را مورد هدف قرار دهند. وی تصریح می‌کند: واکسن‌های ضدسرطان به عنوان یک روش اختصاصی و فعال ایمونوتراپی امروزه مورد توجه بسیاری از دانشمندان قرار گرفته‌اند. تمرکز واکسن‌ها بر هدف قراردادن آنتی‌ژن‌هایی است که مختص سلول سرطانی هستند و روی سلول‌های سالم بیان نمی‌شوند. واکسن‌ها به‌طور اختصاصی سیستم ایمنی را به سمت ایجاد پاسخی علیه سلول سرطانی هدایت می‌کنند و به این ترتیب از ایجاد عوارض جدی ـ که ممکن است برخی دیگر از روش‌های ایمونوتراپی ایجاد کند ـ جلوگیری می‌کنند.
واکسن‌های‌شخصی‌سازی‌شده برای یافتن آنتی ژن‌ها
به گفته دکتر رضایی، در تولید واکسن‌های ضدسرطان، توانایی ایجاد پاسخ ایمنی قوی یا همان ایمونوژنوسیتی بالا ویژگی دیگری است که در کنار بی‌خطر بودن، باید مورد توجه قرار گیرد. یافتن و انتخاب آنتی‌ژن‌هایی که سبب تمایز میان سلول‌های سرطانی و سلول‌های سالم شوند و بتوانند قوی ترین پاسخ ایمنی ممکن را ایجاد کنند از اهمیت خاصی برخوردار است. دکتر رضایی در ادامه نقش فناوری را در یافتن آنتی ژن‌ها مطرح می‌کند و می‌افزاید: با پیشرفت فناوری‌های ژنومیک امکان یافتن آنتی‌ژن‌هایی که به‌دنبال جهش‌های ژنتیک به‌وجود آمده و مختص خود بیمار است فراهم شده است. بتازگی این آنتی‌ژن‌ها موسوم به نئوآنتی‌ژن نقش مهمی را در تولید و استفاده از واکسن‌های شخصی‌سازی‌شده داشته‌اند. از روزهای آغازین ارزیابی واکسن برای درمان سرطان نتایجی امیدوارکننده‌ به‌دست آمد. این درمان‌زیستی در کنار ویژگی چشمگیر بی‌خطر بودن توانست در اکثر مطالعات بالینی کوچک منجر به ایجاد پاسخ‌های مطلوبی شود که در نهایت سبب آزمایش آن در مطالعات بزرگ‌تر انسانی شد.
این ایمونولوژیست با اشاره به این که تعداد زیاد و انواع گوناگونی از واکسن‌ها در مرحله‌های انسانی سرطان‌های مختلف از جمله سرطان پروستات، ریه، پوست، روده و پستان مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، می‌گوید: با این که نتایج بعضی از مطالعات بزرگ مطابق پیش‌بینی اجراکنندگان پیش نرفت اما سبب یافتن اطلاعات جدیدی در مورد تاثیر چشمگیر واکسن در گروه‌های خاصی از بیماران شد. این اطلاعات و نتایج منجر به اتخاذ تصمیمات جدید برای افزایش کارایی واکسن‌ها شد. مواردی از قبیل انتخاب آنتی‌ژن مناسب، انتخاب کمک واکسن‌ها و روش و دوز مناسب، انتخاب بیمارانی که بیشترین سود را از این درمان می‌برند، تعیین اهداف مطالعه متناسب با نوع درمان و مقایسه صحیح بین گروه‌های مداخله و شاهد در ارزیابی‌های بعدی مورد توجه و تغییر قرار گرفتند.
آینده روشن روش جدید مقابله با سرطان
فوق‌تخصص ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در پایان آینده این روش جدید را روشن می‌داند و می‌گوید: تا به امروز تعدادی از واکسن‌ها که سبب افزایش عمر بیماران مبتلا به سرطان شده‌اند، مورد تائید سازمان‌های غذا و دارو در کشورهای مختلف از جمله آمریکا، کانادا و روسیه قرار گرفته‌اند تا برای درمان بیماران مورد استفاده قرار گیرند. دکتر رضایی تأکید می‌کند: نکته قابل توجه این است که تمام این واکسن‌های
تائید شده از جمله واکسن‌های شخصی‌سازی شده بوده‌اند؛ یعنی منشأ این فرآورده‌های زیستی از خود فرد بیمار، و نه از موجودات یا انسان دیگری تامین شده است. استفاده از نئوآنتی‌ژن‌ها روش جدیدی است که بتازگی به جمع واکسن‌های شخصی‌سازی ‌شده پیوسته است و انتظار می‌رود در آینده‌ای نه‌چندان دور به جایگاه حقیقی خود در درمان سرطان‌ها بویژه انواع عودکننده آنها برسد. اکنون در بسیاری از مطالعات انسانی، واکسن‌ها به‌صورت ترکیبی با سایر درمان‌ها از جمله سایر انواع ایمنی درمانی، شیمی درمانی و اشعه درمانی در حال آزمایش است. با توجه به ظرفیت‌های این درمان در هدف‌گیری سلول سرطانی آینده روشنی برای آن قابل تصور است.
واکسن سرطان چگونه عمل می‌کند؟
در بسیاری از موارد، پس از درمان نوعی از سرطان، سلول‌های سرطانی بار دیگر خود را در بدن نشان می‌دهند و گاهی تا سال‌ها فرد را درگیر می‌کنند. نتیجه استفاده از این ترکیب نشان داده است نه تنها سلول‌های سرطانی از بین می‌رود، بلکه با فعال کردن سیستم ایمنی علیه تومورها، مانع رشد تومورهای بعدی می‌شود.
استفاده از نام واکسن برای این روش درمان سرطان دقیقا به معنی نقشی نیست که واکسن در پیشگیری از بیماری‌های دیگر ایفا می‌کند. سیستم ایمنی بدن برای از بین بردن تومورهای سرطانی نیاز به قدرت بیشتری دارد و این واکسن می‌تواند سلول‌های ایمنی را فعال و به آنها در از بین بردن تومور کمک کند. بنابراین به کمک این روش پیش‌بینی می‌شود در آینده بتوان عامل بروز و تشدید سرطان‌ها را تا حدود زیادی محدود کرده و تحت کنترل در آورد.
اما اگر از زا ویه دیگری به این موضوع نگاه کنیم، استفاده از عنوان واکسن در مورد این روش درمان سرطان دقیقا همان تعریفی نیست که ما از واکسن در ذهن داریم؛ گرچه تزریق واکسن برای آماده ‌کردن سیستم ایمنی بدن به منظور پیشگیری از ابتلا به بیماری است. اما این مفهوم در اینجا زمانی استفاده می‌شود که بدن دارای تومور سرطانی است و واکسن مستقیم به محل آسیب‌دیدهتزریق می‌شود.
تقویت‌کننده سلول‌های مدافع بدن
این روش درمانی، نیاز به شناسایی هر نوع تومور به‌طور مشخص را از بین می‌برد و همه بخش‌های سیستم ایمنی بدن را نیز درگیر نمی‌کند، بلکه سلول‌های سرطانی را هدف حمله خود قرار می‌دهد. محققان دانشگاه استنفورد در این روش از دو عامل تحریک‌کننده سیستم ایمنی استفاده کردند که به‌صورت ترکیبی در بدن عمل خواهند کرد. همزمان با رشد تومور، سلول‌های تی (T-Cell) سیستم ایمنی پروتئین‌های غیرطبیعی را تشخیص می‌دهند و واکسن سرطان از همین خاصیت برای مقابله با سلول سرطانی استفاده می‌کند. اما سلول‌های سرطانی می‌توانند برای جلوگیری از مواجه شدن با واکنش سیستم ایمنی جهش پیدا کرده و سلول‌های مدافع سیستم ایمنی را سرکوب کنند. در اینجا نقش واکسن سرطان اهمیت پیدا می‌کند تا سلول‌های تی را برای دفاع از تومورها قوی‌تر کند.
این واکسن ترکیبی از یک دی‌ان‌ای و یک آنتی‌بادی علیه پروتئین سلول ایمنی است که فعالیت سلول‌های تی در سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کند. بخش دیگری از این واکسن نوعی آنتی‌بادی است که سلول‌های تی را برای جنگ با سلول‌های سرطانی فعال می‌کند. واکسن سرطان ترکیبی از این دو فاکتور است که تزریق فقط چند میکروگرم از آن به سلول سرطانی، سلول‌های تی را داخل تومورهایی که خطرناک تشخیص داده شده‌اند، فعال می‌کند. تعدادی از همین سلول‌های تی بعد از این مرحله، منطقه تزریق را ترک می‌کنند و به سمت قسمت‌های دیگر بدن می‌روند که می‌توانند سلول‌های سرطانی احتمالی دیگر را پیش از خطرناک شدن از بین ببرند.
در واقع این واکسن می‌تواند سیستم ایمنی بدن را کنترل کند و سلول‌های ایمنی را به میدان مبارزه با سلول‌های سرطانی هدایت کند. اگر این روش درمانی آزمایش‌های بالینی روی انسان را نیز با موفقیت پشت سر بگذارد، می‌تواند روشی به مراتب تاثیرگذارتر و با عوارض‌جانبی کمتر نسبت به دیگر روش‌های درمان سرطان باشد.

کلینیک امید تهران:  تولید داروهای ضدسرطان هم کار بسیار دشواری است و تولید هر یک از آنها به طور متوسط به 570 میلیون دلار هزینه نیاز دارد. از همین رو، یکی از راه‌های یافتن روش های جدید درمان سرطان، استفاده از داروهای دیگری است که خواص ضدسرطانی دارند.
 تولید یک داروی مستقل و جدید برای درمان بیماری های مرگبار کار دشواری است و به سرمایه گذاری زیاد و صرف انرژی بالا نیاز دارد. همین مساله باعث می شود که بسیاری از داروسازان متخصص به دنبال یافتن خواص درمانی تازه در داروهای موجود در بازار باشند.
در این میان نتایج یک بررسی تازه در آمریکا نشان می دهد داروی ویاگرا و برخی داروهای دیگر که برای درمان ناتوانی‌های جنسی به کار می‌روند، دارای قابلیت‌هایی برای به تاخیرانداختن و حتی رشد تومورهای سرطانی هستند. آزمایش هایی که در این زمینه بر روی موش ها و برخی افراد مبتلا به سرطان انجام شده این مساله را ث ابت می کند.
در ویاگرا و داروهای مشابه ماده ای موسوم به PDE5 وجود دارد که قادر به مقابله با شرایط آنژین است. در این شرایط گردش خون ضعیف موجب ایجا دردهایی در قفسه سینه انسان می شود. با مصرف ویاگرا می توان به گردش خون در قفسه سینه کمک کرد و مقابله با سرطان هایی مانند سینه، کلسترول، ریه، پانکراس و غیره را تسهیل نمود.
البته این کشف به معنای آن نیست که مصرف قرص‌های ویاگرای موجود در بازار موجب درمان قطعی سرطان می‌شود، بلکه ضروری است در مورد هر نوع بیماری سرطان ترکیباتی خاص از ویاگرا مورد استفاده قرار بگیرد که آزمایشات انجام شده در این زمینه هنوز در مرحله اول و دوم خود است. پزشکان در تلاش هستند با استفاده از برخی الگوریتم های هوش مصنوعی و بررسی های دقیق تر به ترکیب دقیق مواد مورد نیاز برای درمان سرطان از این طریق دست یابند.

کلینیک امید تهران: مؤسسه خیریه محک با حمایت نیکوکاران، موفق به دریافت نشان برتر تندیس کیفیت در جهان شد. این سازمان مردم‌نهاد که از بدو تأسیس خود با اتکاء به نیک‌اندیشی مردم ایران توانسته غیرممکن‌ها را به ممکن تبدیل کند، با کسب تندیس طلای کیفیت «جی. آی. سی» در زمره 10 سازمان برتر ارائه دهنده خدمات با کیفیت سال 2017 قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی محک، دو نهاد بین‌المللی جی‌.آی‌.سی (GIC) انگلستان و تی.‌تی.‌آ (TTA) کانادا، سالانه افراد حقیقی، شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی، خصوصی و مردم‌نهاد را مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌دهند. بر همین اساس در سال 2017 مراسم بین‌المللی اهدای تندیس کیفیت (GIC) در بریتیش کلمبیای کانادا برگزار شد و نام مؤسسه خیریه محک در زمره 10 سازمان برتر ارائه‌ دهنده خدمات باکیفیت به ثبت رسید. این مراسم، هر سال با هدف انتخاب و معرفی شرکت‌ها و سازمان‌های برتر در ارائه خدمات، محصولات و استقرار سیستم‌های مدیریتی «سری ایزو» برگزار و به اعطای 10 نشان برتر (top ten award)، ختم می‌شود. این نشان به شرکت‌ها و سازمان‌هایی تعلق می‌گیرد که خدمات ارائه شده در حوزه فعالیت‎شان در سطح انتظار یا فراتر از سطح انتظار مشتریان و مخاطبان‌شان است و همچنین بهترین و حرفه‌ای‌ترین شکل پاسخ‌گویی به نارضایتی و انتقادات مطرح‌شده از سوی گیرندگان خدمت و ذیربطان را دارند.
محک همواره می‌کوشد با شرکت داوطلبانه در ارزیابی‌های بین‌المللی، به سنجش، توسعه فرآیندها و عملکرد‌های سیستم‌های مدیریتی خود بپردازد تا حاصل حمایت نیکوکاران را به بالاترین سطح خدمات درمانی و حمایتی تبدیل کند. این سازمان مردم‌نهاد امیدوار است با توسعه همراهی نیکوکاران بتواند به ارائه خدمات حمایتی یکپارچه به کودکان مبتلا به سرطان در سراسر ایران بپردازد.

چهارشنبه, 29 فروردين 1397 ساعت 08:50

درمان‌ سرطان معده

کلینیک امید تهران: درمان سرطان معده یکی از سرطان‌هایی است که کشنده می‌باشد. برای درمان سرطان معده راه های متفاوتی وجود دارد. با ما همراه باشید تا شما با درمان سرطان معده آشنا کنیم.
سرطان از جمله بیماری های مهلک است. سرطان از هر نوعی که باشد بیماری سخت و دردناکی است. سرطان معده از جمله بیماری‌هایی است آمار مرگ و میر آن بسیار زیاد است. طبق تحقیقات صورت گرفته بیشتر مردان دچار سرطان معده می‌شوند. در این مقاله راه های درمان سرطان معده را به شما معرفی می‌کنیم.
انتخاب روش درمانی سرطان معده به عوامل مختلفی مانند شدت بیماری، ترجیحات و وضعیت کلی سلامت بیمار بستگی دارد. روش درمانی می‌تواند شامل جراحی، شیمی درمانی، پرتو درمانی، داروها و شرکت بیمار در کارآزمایی بالینی باشد.
جراحی
هدف جراح در این روش از بین بردن بیماری از طریق برداشتن بافت سرطانی است. او باید اطمینان حاصل کند هیچ سلول سرطانی باقی نمانده است. مثال‌هایی از این روش عبارتند از:
خارج کردن تومور از لایه‌های داخلی معده در مراحل اولیه‌ی سرطان: جراح به کمک اندوسکوپی تومور‌های بسیار ریز را از لایه‌ی داخلی معده بیرون می‌کشد. این روش برداشتن مخاط اندوسکوپی نام دارد؛
ساب‌توتال گاسترکتومی معده که در آن بخشی از معده برداشته می‌شود؛
توتال گاسترکتومی که در آن کل معده برداشته می‌شود.
جراحی‌های شکم معمولا بسیار سنگین هستند و دوره‌ی بهبود آنها نسبتا طولانی است. ممکن است بیمار برای بهبود دو هفته در بیمارستان بماند و در ادامه چند هفته‌ای هم در منزل استراحت کند تا بهبودی حاصل شود.
پرتودرمانی یا رادیوتراپی
در این روش پرتوهای حامل انرژی، سلول‌های سرطانی را مورد هدف قرار می‌دهند و از بین می‌برند. به خاطر خطر آسیب زدن پرتو به اندام‌های نزدیک معده معمولا پرتودرمانی برای درمان سرطان معده مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، البته اگر سرطان پیشرفت زیادی کرده باشد یا باعث خون‌ریزی و درد شدید در فرد شود، پرتودرمانی از گزینه‌های درمان فرد خواهد بود.
پرتودرمانی نئوادجوانتی
در این روش از پرتودرمانی پیش از عمل جراحی استفاده می‌شود. تومورها به لطف تابش کوچک‌تر و برداشتن آنها به وسیله‌ی عمل جراحی آسان‌تر می‌شود.
پرتودرمانی کمکی
این روش پرتودرمانی پس از عمل جراحی صورت می‌گیرد. هدف آن از بین بردن سلول‌های سرطانی باقیمانده (احتمالی) در اطراف معده است. امکان دارد بیماران در نتیجه‌ی پرتودرمانی سوء‌ِ هاضمه، اسهال و استفراغ را تجربه کنند.
شیمی‌درمانی
در این روش به کمک دارو روند تقسیم و تکثیر سریع سلول‌های سرطانی متوقف می‌شود؛ این داروها به‌عنوان داروهای سیتوتوکسیک نیز شناخته می‌شوند. دارو در بدن بیمار می‌چرخد و به سلول‌های سرطانی در نقطه‌ای که بیماری از آن شروع شده و سایر نقاطی که بیماری به آن سرایت کرده است، حمله می‌کند.
شیمی‌درمانی نئوادجوانتی
در این روش از شیمی‌درمانی پیش از عمل جراحی استفاده می‌شود. تومورها به کمک دارو کوچک‌تر می‌شوند و برداشتن آنها به وسیله‌ی عمل جراحی آسان‌تر می‌شود.
شیمی‌درمانی کمکی
این روش شیمی‌درمانی پس از عمل جراحی صورت می‌گیرد. هدف آن از بین بردن سلول‌های سرطانی باقیمانده (احتمالی) در اطراف معده است. شیمی‌درمانی برای درمان برخی از سرطان‌های معده روشی مناسب است. تومورهای استرومال دستگاه گوارش و لنفوم معده نمونه‌هایی هستند که استفاده از شیمی درمانی در درمان آن ارجحیت دارد.
هدف‌درمانی
ساتنت (سانیتینیب) و گلیوک (ایمانیتیب) نمونه‌هایی از داروهای هدف‌داری هستند که به سلول‌های سرطانی در بیماران مبتلا به تومورهای استرومال دستگاه گوارش حمله می‌کنند.
کارآزمایی بالینی
در این روش درمان‌های تجربی به کمک داروها یا روش‌های جدید درمانی به کار گرفته می‌شوند. شاید بیماران بخواهند در این درمان‌های آزمایشی شرکت کنند، باید توجه کرد این روش‌ها آزمایشی‌اند و تضمینی برای درمان سرطان معده نیستند.
بیماران در مورد این روش‌ها باید با خانواده و دکتر خود مشورت و خود را برای جنبه‌های ناشناخته‌ی این درمان‌ها آماده کنند. مثلا ممکن است این درمان‌ها اثرات جانبی داشته باشد که به علت تحقیقات کم هنوز مشخص نشده است.
آیا می‌توان از سرطان معده پیشگیری کرد؟
متخصصان علت دقیق سرطان معده را نمی‌دانند. برای این بیماری واکسنی نیز وجود ندارد؛ بنابراین هیچ راه عملی برای پیشگیری از سرطان معده وجود ندارد. اگرچه راه‌هایی وجود دارد که احتمال ابتلا به این بیماری را کاهش می‌دهد. این راه‌ها عبارتند از:
مصرف میوه‌ها و سبزیجات؛ افرادی که از این مواد غذایی بیشتر استفاده کنند، کمتر به سرطان معده مبتلا می‌شوند؛
کاهش مصرف غذاهای پر نمک و دودی شده؛
اگر فردی سیگاری هستید، آن را ترک کنید و اگر سیگار نمی‌کشید هم هرگز به سمت آن نروید؛
اگر شرایط خاصی دارید که می‌تواند احتمال ابتلا به سرطان معده را در شما افزایش دهد، در هر دوره‌ای برای کنترل وضعیت خود به پزشک مراجعه کنید.

چهارشنبه, 29 فروردين 1397 ساعت 08:48

یک راه ساده برای مبارزه با سرطان

کلینیک امید تهران: دانشمندان دانشگاه شیکاگو در آمریکا با انجام آزمایش هایی بر روی موش ها به این نتیجه رسیدند که بدخوابی موجب رشد غده های سرطانی و بدخیمی آن ها می شود.
این آزمایش ها شامل کاشت سلول های سرطانی در موش های آزمایشگاهی، و سپس تقسیم موش ها به دو گروه بود.
پژوهشگران به یک گروه از موش های آزمایشگاهی اجازه دادند تا به اندازه کافی و به طور طبیعی بخوابند ، درحالیکه گروه دیگر از آن ها را هر دو دقیقه یک بار از خواب بیدار می کردند ، پس از گذشت یک ماه ، مشخص شد اندازه غده های سرطانی در موش هایی که به اندازه لازم و خوب نخوابیده بودند ، بزرگ تر و دو برابر اندازه غده های سرطانی در موش هایی بود که به اندازه کافی و به طور طبیعی خوابیده بودند.
پژوهشگران بر این باورند که بدخوابی و اختلال در خواب ، منجر به بی نظمی در سیستم ایمنی بدن می شود و به رشد بیماری و بزرگ شدن غده های سرطانی کمک می کند ؛ بنابراین معتقدند که پزشکان باید، درمانی را برای بیماران خود تجویز کنند که به آن ها کمک نماید تا خواب طبیعی و لازم را برای مبارزه با غده های سرطانی داشته باشند.

کلینیک امید تهران: محققان مرکز سرطان VCU Massey در آمریکا موفق به طراحی و توسعه یک پلت فرم میکروسکوپی سریع شده اند که می تواند مقاومت دارویی تومور را تا 10 برابر سریعتر از فناوری های روز اندازه گیری کند.
 اثربخشی دارو یکی از مهمترین فاکتورهای درمان موثر است. چنانچه یک پروتکل درمانی موثر نباشد، نه تنها بیمار آسیب می بیند و متحمل هزینه و درمان اضافی می شود، بلکه مقاومت تومور نسبت به دارو افزایش می یابد. اندازه گیری مقاومت و حساسیت تومور به دارو مهمترین روش در تعیین داروی مناسب است.
محققان به این منظور یک پلت فرم میکروسکوپی به نام HSLCI طراحی کرده اند که حساسیت تومور به درمان را با سرعت بالایی ارزیابی می کند. این روش امکان بررسی 10 هزار سلول در هر بار آزمایش را با دقت اندازه گیری حجم و رشد یک تک سلول فراهم می کند. در حالی که روش های دیگر تنها قادر به بررسی 60 سلول در ساعت هستند. کاهش رشد سلول در نتایج HSLCI، به منزله اثر بخشی داروست.
در حال حاضر نشانگر های زیستی قابل اعتمادی برای اثر بخشی درمان در بیماری هایی مانند ملانوم وجود ندارد و این روش گام موثری در جهت بهبود سلامت بیمار است. این پلتفرم با استفاده از سخت افزار تصویربرداری صنعتی، پردازشگرهای چند هسته ای کامپیوتر شخصی و نرم افزارهای جانبی و با کمترین هزینه و بیشترین سرعت طراحی شده است.
محققان با استفاده از این روش توانستند برای اولین بار مقاومت یا حساسیت هزاران سلول ملانوم را در طی 24 ساعت ارزیابی کنند. نتایج این مطالعه و ارزیابی سریع و مکرر حساسیت تومور به دارو، درمان های بالینی را بهبود می بخشد.
نتایج این مطالعه در کنفرانس سالانه انجمن تحقیقات سرطان آمریکا در شیکاگو ارایه شد.

چهارشنبه, 29 فروردين 1397 ساعت 08:43

تاثیر دو مکمل آهن در رشد سلول‌های سرطانی

کلینیک امید تهران: نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد دو ترکیب آهن موجود در مکمل‌ها و افزودنی‌های غذایی سطح شاخص‌های زیستی سرطان را افزایش می‌دهند.
تاثیر دو مکمل آهن در رشد سلول‌های سرطانیبه گزارش فانوس، در این بررسی آمده است این دو ترکیب آهن حتی اگر به مقدار پایین هم مصرف شود می‌تواند سطح شاخص‌های زیستی سرطان را افزایش دهند.
گروهی از متخصصان سوئدی با همکاری محققان انگلیسی اظهار داشتند: این مطالعه بر اساس بررسی‌های پیشین بدست آمده که نشان می‌دهند این دو ترکیب به نام فریک سیترات و فریک EDTA رشد تومورها در موش‌ها را افزایش می‌دهند.
هر چند در بررسی‌های گذشته اشاره نشده است آیا فقط انواع قابل مصرفِ (bioavailable) آهن، سلول‌های سرطانی روده را افزایش می‌دهند یا اینکه تمام شکل‌های مختلف آهن این مکانیزم را به همراه دارند.
بنابراین متخصصان در این بررسی جدید تاثیر این دو ترکیب را بر رشد سلول‌های سرطانی روده مورد مطالعه قرار دادند. علاوه بر این، آنان یک ترکیب آهن دیگر به نام فروس سولفات را که به طور گسترده در دسترس است مورد آزمایش قرار دادند.
به گزارش مدیکال نیوز تودی، آنها مشاهده کردند دو ترکیب فریک سیترات و فریک EDTA حتی به میزان کم هم سطح سلولی شاخص‌های زیستی سرطان را افزایش می‌دهد هر چند فروس سولفات این تاثیر را روی سلول‌ها ندارد.

چهارشنبه, 29 فروردين 1397 ساعت 08:42

ميکروسکوپ واقعيت افزوده براي تشخيص سرطان

کلینیک امید تهران: همزمان با نشست سالانه انجمن تحقيقات سرطان آمريکا، محققان گوگل از نمونه اوليه يک ميکروسکوپ واقعيت افزوده (AR) رونمايي کردند که با استفاده از الگوريتم‌هاي هوش مصنوعي (AI) سلول‌هاي سرطاني را تشخيص مي‌دهد.
به گزارش ايسنا به نقل از انگجت، هنگامي که پاتولوژيست‌ها يک بافت زيستي را تجزيه و تحليل مي‌کنند تا در صورت وجود نشانه‌هاي سرطان، نوع و ميزان پيشرفت بيماري را بررسي کنند، اين فرآيند بسيار وقت‌گير است. بنابراين محققان گوگل نمونه اوليه ميکروسکوپي را ساختند که مي‌تواند سرعت مطالعات آسيب‌شناسي در سراسر جهان را افزايش دهد.
با اين وجود محققان گوگل معتقدند اين ميکروسکوپ به آزمايشگاه‌هاي کوچک، کلينيک‌ها يا کشورهاي در حال توسعه که بودجه محدودي دارند، کمک مي‌کند تا با روشي آسان از اين ابزار استفاده کنند و مطالعات مربوط به سرطان را انجام دهند.
اين ابداع، يک ميکروسکوپ نوري معمولي است که غالبا آسيب‌شناسان در سراسر جهان از آن استفاده مي‌کنند و گوگل تنها اين ميکروسکوپ را کمي بهينه‌سازي کرده است تا آن را به عنوان يک فناوري دارنده هوش مصنوعي و واقعيت افزوده معرفي کند.
در ابتدا شبکه‌هاي عصبي براي تشخيص سلول‌هاي سرطاني در غالب تصاوير بافت زيستي در اين ميکروسکوپ تعريف مي‌شود، سپس پس از ايجاد يک برش از بافت انسان، آن را زير ميکروسکوپ قرار مي‌دهند.
پس از آن، محققان آن بافت را از عدسي ميکروسکوپ مشاهده کرده و تصوير به رايانه انتقال داده مي‌شود.
در نهايت الگوريتم‌هاي هوش مصنوعي سيستم، سلول‌هاي سرطاني بافت را تشخيص مي‌دهد.
تاکنون تيم تحقيقاتي گوگل، عملکرد اين ميکروسکوپ در سرطان پروستات و سرطان سينه را ارزيابي و آزمايش کرده‌اند که نشان مي‌دهد عملکرد اين سيستم بسيار دقيق است.
اين در حالي است که گوگل معتقد است اين سيستم مي‌تواند براي تشخيص سرطان‌هاي ديگر و همچنين بيماري‌هاي عفوني از قبيل سل و مالاريا نيز مورد استفاده قرار گيرد.
مطالعات مربوط به اين ميکروسکوپ هنوز هم ادامه دارد و گوگل مي‌گويد، براي ارزيابي‌هاي دقيق‌تر و عملکرد بهتر اين سيستم، مطالعات بيشتري لازم است.

کلینیک امید تهران: بسياري از مردان بعد از درمان سرطان پروستات در رابطه جنسي دچار مشکل مي شوند.
رابطه جنسي سالم بعد از ابتلا به سرطان پروستات و درمان آن يکي از مشکلاتي است که براي بسياري از مبتلايان به اين بيماري سوال است. در اين مقاله به چگونگي بهبود رابطه جنسي بعد از سرطان پروستات مي پردازيم.
بسياري از مردان بعد از درمان سرطان پروستات در رابطه جنسي دچار مشکل مي شوند، اما بهتر است بدانيد اين مشکلات موقتي يا قابل درمان هستند.
اگر دچار چنين مشکلاتي هستيد، ممکن است ابتدا کمي احساس نااميدي کنيد، اما به مرور زمان و با درمان درست بعد از سرطان پروستات نيز مي توانيد به زندگي عادي بازگشته و رابطه جنسي سالمي داشته باشيد.
در کنار عصب ها، عروق خوني و عضلات، پروستات نيز عامل کليدي ديگري است که به نعوظ کمک مي کند.جراحي و پرتو درماني که براي درمان سرطان استفاده مي شوندمي توانند اين اندام را آسيب بزنند و درنتيجه نعوظ يا رسيدن به ارگاسم را براي شما دشوار خواهند کرد. اگر قبل از درمان سرطان هم دچار مشکل نعوظ بوده ايد، بعد از آن نيز اين مشکل ار خواهيد داشت.
هورمون درماني ميزان هورمون تستوسترون را در بدن کاهش مي دهد که در نتيجه بر روي ميل و عملکرد جنسي تاثير مي گذارد.
يکي از رايج ترين مشکلات به وجود آمده بعد از درمان سرطان پروستات اختلال نعوظ است – از هر 10 مرد تحت درمان 8 نفر دچار اين مشکل مي شوند. اختلال نعوظ به اين معناست که فرد نمي تواند به نعوظ برسد و يا نعوظ خود را براي دخول حفظ کند. اما حتي اگر بعد از درمان دچار اختلال نعوظ شده ايد، مي توانيد ارگاسم داشته باشيد. در حقيقت اکثر مردان مي توانند ارگاسم را بدون نعوظ داشته باشند.
ديگر مشکلات به وجود آمده بعد از درمان سرطان پروستات عبارتند از:
ارگاسم خشک، فرد مايع مني توليد نمي کند
کوچک شدن آلت تناسلي
کاهش تمايل جنسي
اين مشکلات ممکن است چندين هفته يا حتي بيشتر طول بکشد. برطرف شدن آن بستگي به نوع درمان و همچنين احساس فرد بستگي دارد. بيش از نيمي از مرداني که جراحي عصب پروستات يا پرتودرماني دارند، طي يک سال پس از درمان شاهد بهبود در رابطه جنسي خود خواهند بود.
توانبخشي آلت تناسلي
توانبخشي آلت تناسلي راهي است که کمک مي کند آلت تناسلي بعد از جراحي يا پرتو درماني به حالت اوليه خود بازگردد. گرچه داده هاي زيادي در مورد نظريه توانبخشي آلت تناسلي وجود ندارد، اما برخي حاميان اين نظريه مي گويند نعوظ مکرر مي تواند سطح اکسيژن را افزايش داده و جريان خون را بهبود بخشد که به حفظ سلامت آلت کمک مي کند.
اگر بخواهيد اين روش را امتحان کنيد، نياز است به طور منظم آلت را تحريک کنيد. درمان اختلال نعوظ نيز مي تواند به اين فرايند کمک کند.
دارو پس از سرطان پروستات
داروهاي شناخته شده از جمله سيلدنافيل sildenafil، نادالافيل tadalafil و واردنافيل vardenafil قرص هايي هستند که مي توانيد براي بهبود جريان خون به آلت تناسلي مصرف کنيد. اين داروها در صورتي که به سرطان پروستات مبتلا باشيد، به درمان اختلال نعوظ کمک مي کنند، اما تنها زماني که عصب ها به واسطه جراحي يا پرتودرماني آسيب نديده باشند.
همچنين مي توانيد يک قرص کوچک آلپرستاديل alprostadil را روي نوک آلت تناسلي خود قرار دهيد. اين قرص بدون تحريک آلت به افزايش گردش خون به اين بخش کمک مي کند. روش ديگر تزريق دارو به آلت تناسلي است.
دستگاه هاي کمک کننده پس از سرطان پروستات
دستگاه وکيوم يا پمپ آلت مي تواند خون را به داخل آلت بکشد. اين دستگاه ها براي مرداني که به نعوظ مي رسند اما نمي توانند آن را حفظ کنند، موثر است. ايمپلنت آلت از طريق جراحي نيز روش موثري است.
اکسي توسين و درمان هاي پس از سرطان پروستات
اين دارو را حدود 10 دقيقه قبل از برقراري رابطه جنسي زير زبان خود مي گذاريد تا در رسيدن به ارگاسم به شما کمک کند.
مکمل هاي مصرفي پس از سرطان پروستات
برخي مردان براي بهبود ميل و عملکرد جنسي از مکمل هاي گياهي و ساير مکمل ها استفاده مي کنند، مانند دي هيدرواپي آندرواسترون* dehydroepiandrosterone، ال آرژينين L-arginine، جينکو ginkgo، جنسينگ ginseng و روي. برخي از اين مکمل ها ممکن است خطرناک باشند و برخي ديگر نيز هيچ پشتوانه علمي براي اثبات اثربخشي ندارند. بنابراين قبل از مصرف هر نوع مکمل ابتدا حتما با پزشک مشورت کنيد.
* هيدرواپي آندروسترون dehydroepiandrosterone يا DHEA : فراوان ترين هورمون مردانه (آندروژن) است که غدد فوق کليه و تا حدي تخمدانها و بيضه ها تشرح مي کنند. اين ماده پيش ساز ساير هورمونها نظير تستوسترون و استروژن است. حداکثر ميزان آن در سن 25 سالگي در بدن ترشح مي شود.
سبک زندگي سالم پس از سرطان پروستات
ورزش منظم همراه با رژيم غذايي سرشار از ميوه ها و سبزي ها، غلات سبوس دار و ماهي مي توانند خطر بروز اختلال نعوظ را کاهش دهند.
اگر سيگار مي کشيد يا الکل زياد مصرف مي کنيد رسيدن به نعوظ برايتان سخت تر خواهد بود. تمرينات کگل به تقويت عضلات کف لگن کمک مي کنند. تقويت اين عضلات به بهبود توانايي براي رسيدن به نعوظ نيز کمک مي کند.
استرس و اضطراب باعث ترشح آدرنالين در بدن مي شود که بر روي رابطه جنسي شما تاثير مي گذارد. هر چه ميزان اضطراب و نگراني شما بيشتر باشد، مشکلات بيشتري خواهيد داشت. بنابراين بهتر است استرس خود را مديريت کنيد.
ديدگاه فرد بيمار نسبت به رابطه جنسي
مهم ترين قسمت ديدگاه شما نسبت به مشکل به وجود آمده است. با همسر خود صحبت کنيد. صادقانه در مورد انتظارات و ترس هاي خود صحبت کنيد. اجازه دهيد همسرتان احساسات شما را بداند و فرض را بر اين نگذاريد که او همه چيز را مي داند.
مي توانيد از روش هاي مختلفي براي تحريک و برقراري رابطه جنسي سالم استفاده کنيد و اگر روش هاي امتحاني موثر نبودند، توصيه مي کنيم به متخصص سکستراپي مراجعه کنيد.
منبع: سيمرغ