کلینیک امید تهران: سرطان های شغلی 4تا20 درصد ازسرطانهای شایع را تشکیل می دهند.

این نوع سرطانها گروههای خاصی از جامعه را بیشتر در گیر نموده و بر خلاف بسیاری از مخاطرات ناشی از روش زندگی، مخاطرات شغلی سرطان معمولا غیرارادی می باشند.

در حا لیکه  سرطانهای شغلی کاملا قابل پیشگیری بوده ومداخلات درسطح محیط های کاری می توانند جان میلیون ها نفررا در سال حفظ نمایند.

مواد شیمیایی مانند بنزن، وینیل کلراید، آزبست و بسیاری از ترکیبات حلقوی آلی موجود در فرایندهای تولیدی ، تعدادی از سموم و افت کشهای  مصرفی در کشاورزی، سیگار، قطران، تشعشعات یونیزان و اشعه‍‌های  x گاما وبتا وتماس طولانی مدت با اشعه ماورائ بنفش خورشید همگی از جمله عوامل شناخته شده سرطان زا در محیط های کاری می باشند.

سه شنبه, 05 آبان 1394 ساعت 23:37

پیشگیری از سرطان هاي مرتبط با شغل

کلینیک امید تهران: اولین ومهمترین راه برای پیشگیری از بروز سرطان های شغلی ومحیطی حذف این گونه مواد از چرخه مصرف ویا کاهش تماس ومواجهه کارگران با مواد سرطان زای مورد استفاده در محیط کار می باشد .
عوامل سرطان زای محیطی وشغلی از راههای مختلف نظیر استنشاق ،تماس جلدی وگوارشی می توانند وارد بدن شوند . هرگونه اقدام که منجر به کاهش مدت وشدت تماس با عوامل سرطان زا شود ، سبب کاهش احتمال بروز سرطان در افراد می شود . استنشاق دود سیگار (توسط فرد سیگاری ویا دیگران ) نه تنها باعث افزایش احتمال بروز سرطان می شود بلکه اثرات سایر عوامل سرطان زا نیز افزایش می دهد
كنترل سرطان هاي شغلي مستلزم شناسايي و ارزيابي خطرات كنوني و بالقوه مي باشد. كشورهاي در حال رشد داراي فرصت عالي براي آموختن تجربيات كشورهاي صنعتي مي باشند و مي توانند گام هايي بردارند تا از ظهور و پيدايش خطرات احتمالي سرطان مربوط به صنعت جلوگيري كنند. در جاهايي كه خطر سرطان هاي شغلي وجود دارد، استاندارهاي تماس با مواد بايد به گونه ا ي تنظيم شوند كه عوامل خطر سرطان در كارگران به حداقل برسد. اين امر معمولاً مستلزم اين است كه سازمان هاي كار، صنعتي، علمي و دولتي به بررسي و بحث در اين خصوص بپردازند و آنگاه بر روش هاي كنترلي توافق كنند. هنگاميكه يك استاندارد كمي تنظيم مي شود، فرآيندهاي صنعتي مي بايست به گونه اي اصلاح شوند تا اطمينان حاصل شود كه از سطح توافق شده حداكثر تماس با مواد، فراتر نرود. اين مساله مي تواند شامل طراحي دوباره فرآيندها، جايگزيني مواد و يا ديگر تطابق هاي مهم باشد. سازمان جهاني بهداشت در مجموعة معيارهاي بهداشتي محيطي، بيش از 160 مونوگراف را معين كرده است و دستورالعمل هايي براي به حداقل رساندن خطر سرطان هاي محيطي فراهم آورده است كه شامل خطرات شغلي مي باشد. فرآيندهاي صنعتي چندي كه مستلزم رعايت موارد ايمني در برابر تماس با مواد سرطانزا مي باشند، اكنون در حال بررسي هستند تا در كشورهاي ضعيف بكار گرفته شوند تا بدينوسيله با مشكلاتي كه ممكن است به وجود آيند مقابله گردد. نظارت بين المللي و كنترل چنين موقعيت هايي لازم مي باشد.
یك مثال عالي اصلاح فرآيندهاي توليد در صنعت رنگ سازي مي باشد، كه بطور اساسي باعث كاهش وقوع سرطان مثانه در ميان كارگران كشورهاي غربي گرديد. معيارهاي ديگري كه در كاهش خطرات تماس هاي غيرقابل اجتناب ارزشمندند شامل مواد سرطان زاي احتمالي مي باشد تا از تنفس آنها خودداري شود و همچنين شامل، تهويه مطبوع در معادن و استفاده از تجهيزات و لباس هاي محافظتي در بسياري از مشاغل موقعيت هاي صنعتي مي باشد.
   معيارهاي پيشگيري كننده در اين كشورها مي بايست شامل كنترل استفاده از فرآيندها و مواد سرطانزاي احتمالي در صنايع، آموزش همگاني و اجراي قوانين مناسب باشد.
برنامه هاي كنترلي سرطان مي بايست در سطح دولتي باعث فعاليت هايي شود تا از موارد زير جلوگيري شود:
• امکان فعاليت هاي شغلي خطرناك كه سبب تماس با مواد سرطانزاي شناخته شده میشوند ؛
•دفع پس مانده هاي خطرناك به شيوه اي كه آب آشاميدني يا هوا با مواد سرطان زا آلوده شوند.
روش هاي پيشگيري از سرطان شغلي داراي سلسله مراتب خاص در اثربخشي خود هستند. موثرترين راهبرد كنترل سرطان شغلي، كاهش استفاده از عوامل سرطانزا در فرآيندهاي كاري و جايگزيني آنها با مواد كم خطرتر مي باشد. درصورتي كه جايگزيني عوامل سرطانزا مقدور نباشد، راهكار بعدي بكار گرفتن روش هاي مختلف براي جلوگيري يا كاهش مواجهه كارگران با اين عوامل خطرناك خواهد بود. اين راهكار معمولاً مشتمل بر فرآيندهاي كاري در محيط هاي بسته مي باشد كه اجازه رهاسازي مواد سرطان زا به محيط كار را نمي دهند.كم اثرترين روش مداخله اي، كنترل ميزان مواد سرطانزا در محيط كار براساس مقادير مجاز تعريف شده  مي باشد. چنانچه روشهاي فوق كفايت ننمايند، آخرين اقدام ، استفاده از وسايل حفاظت فردي دركارگراني است كه در معرض مواجهه با عوامل سرطان زا قرار دارند. كليه فرآيندهاي كاري كه خطرمواجهه با مواد سرطان زا در آنها وجود دارد، بايد بلافاصله شناسايي شده و دسترسي ساير كاركنان به اينگونه اماكن محدود گردد. تمام كاركناني كه در معرض خطر مواجهه با عوامل سرطان زاي شغلي قرار دارند، را بايد از اين خطر آگاه ساخت و به آنها درمورد روشهاي مناسب حفاظت و ايمني شغلي آموزش داد.  در مشاغل و محيط هاي كاري كه در آنها خطر مواجهه زياد با عوامل سرطان زا وجود دارد، برقراري  نظام مراقبتي باعث شناسايي زودرس موارد سرطاني، بيشتر شدن شانس درمان بيماران و جلوگيري از مرگ زودرس آنان   شود . بايد به خاطر داشت كه برخي از سرطان هاي شغلي دوره نهفتگي 40 سال و بيشتر دارند و بهمين جهت لازم است كارگران در معرض خطر را پس از خاتمه  دوره كاريشان، در فواصل منظم تحت مراقبت پزشكي قرارداد.  
منبع : معاونت سلامت وزارت بهداشت

 

سه شنبه, 05 آبان 1394 ساعت 23:36

ویژگيهاي سرطانهاي شغلي

کلینیک امید تهران:

الف) مدتهاپس ازمواجهه روي مي دهند.

ب) فاصله بين مواجهه باعامل وبروزبيماري مي تواند 10تا25 سال به درازابكشد.

ج) سرطان  حتي پس ازقطع مواجهه هم ممكن است بروزكند.

د) متوسط سن ابتلابه بيماري كمترازمتوسط سن ابتلابه همان نوع سرطان درمردم عادي است.

ه) محل تومور بسته به نوع عامل سرطانزا وچگونگی مواجهه ثابت ومشخص است . که این موضوع در پیشگیری ازسرطانهاي شغلي رعايت بهداشت فردي  وشغلی بسياراهميت دارد.

 

سه شنبه, 05 آبان 1394 ساعت 23:34

مشاغل سرطانزا

کلینیک امید تهران: از نظر تاريخي، تماس كارگران نظافت كننده دودكش ها با دوده و همچنين كارگران ديگر با انواعي از نفت‌هاي معدني باعث سرطان اسكروتوم شده است؛ كار در معدن فلز باعث سرطان ريه و مواد شيميايي كه در رنگ ها بكار مي رود، باعث سرطان مثانه شده است.

بررسي هاي همه جانبه موارد مشابه زيادي را در دنياي صنعتي آشكار ساخته اند. به علاوه گسترش صنايع، تعداد زيادي فرآيندهاي فيزيكي و شيميايي را كه باعث ايجاد عوامل سرطانزا مي باشند شتاب بخشيده است.

در بررسي تأثير فاكتورهاي شغلي در ايجاد سرطان با اين حقيقت مواجه مي شويم كه 30-20 سال ممكن است بين زمان شروع بيماري و تماس با مواد سرطان زا فاصله باشد. به هر حال غلظت مواد سرطانزا در ميان تعداد نسبتاً كمي از كارگران، اين امكان را ايجاد كرده است تا برخي از شغل ها كه باعث بروز تعدادي از سرطان ها مي شوند مشخص گردد.

در كشورهاي صنعتي، تقريباً 9% تمامي بدخيمي ها در ميان مردان حاصل تماس با مواد سرطانزا در محيط كار مي باشد . اين ارقام براي زنان كمتر مي باشد. در مناطق مختلف، ممكن است تفاوت هاي بسياري بين ميزان سرطان هاي ناشي از شغل باشد كه بستگي به وجود صنايع در منطقه دارد . معمولاً عوامل خطر از سن تقريباً 50 سالگي مشهود مي گردند، اما بيشترين آنها ممكن است تا سال هاي بعد از بازنشستگي ديده نشود، كه اين امر به علت دوره طولاني نهفتگي بسياري از سرطان هاي مرتبط با شغل مي باشد.

سرطان هاي شغلي اكنون در كشورهايي در حال ظهور هستند كه فرآيند صنعتي شدن در آنها اتفاق مي‌افتد. به عنوان مثال، سطح بالاي سرطان ريه، در ميان كارگراني مشاهد شده است كه در برخي كشورهاي در حال رشد به ساخت تايرهاي لاستيكي مشغول مي باشند. معيارهاي پيشگيري كننده در اين كشورها مي بايست شامل كنترل استفاده از فرآيندها و مواد سرطانزاي احتمالي در صنايع، آموزش همگاني و اجراي قوانين مناسب باشد.

بر مبنای مدارک كافي كه از مطالعات انساني سرطانزایي حاصل شده است، گرد وغبار چوب ميتواند بعنوان یک سرطانزای انساني شناخته شود. در مطالعات روی افرادی كه شغل آن ها مواجه با گرد و غبار چوب بود و بررسي هایي كه مستقیماً مواجهه با گرد و غبار چوب را تخمین می زدند، ارتباطي قوی ومنطقي میان هر دوی آنها و سرطان حفرات بیني و سینوسهای اطراف بیني مشاهده گردید. احتمال خطر ابتلا به آدنوكارسینوما، خصوصاً میان جمعیت اروپایي در بالاترین سطح مي باشد.  

ارتباط های مثبت مشابه علمي در تعداد زیادی از مطالعات مستقل و با مشاغل مختلف فراوان دربسیاری از كشورها گزارش شده است. در برخي از این مطالعات نیز افزایش ریسک سرطان زایي گرد و غبار چوب به علت مواجهات موازی با سایر موارد نظیر فرمالدئیدیا نگهدارنده های چوب افزایش نشان داده است. انواع دیگری از سرطان مثل سرطان لوله گوارش و لوسمي هم بین كارگراني كه باچوب سر و كار دارند، مشاهده شده است. اما اثر سرطان زایي گرد و غبار چوب روی آن ها ثابت نشده است و به نظر مي رسد موادی كه در تهیه و آماده سازی چوب به كارمي رود، علت به وجود آمدن آن سرطانها شده باشد. گاهي استنشاق گرد و غبار چوب،باعث ایجاد تومور بدخیم در بیني مي شود. این تومور بین افراد 51 تا 61 ساله كه به مدت 41 سال یا بیشتر با انواع چوب سر و كار داشته اند، بیشتر مشاهده شده است. درتماس های كمتر از 21 سال، موردی از این بیماری مشاهده نشده است.

 

مثا ل هایی از مهمترین مواجهات شغلی با عوامل سرطان زا

سرطان ریه

آزبست، سیلیس، نیکل،  رادون در محیط بسته،  دود حاصل از موتورهای دیزل،  دود سیگاردر محیط کار، تولید وتصفیه ی آرسنیک،بریلیوم، کادمیوم، آلومینیوم وکروم،  استخراج اورانیوم،  گداختن مس،صنایع آهن وفولاد، کار در تاکستان،  ایزولاسیون پشت بام،  کارگران آسفالت کار ونقاشان

سرطان مثانه

2 نفتالآمین، بنزیدین،  4آمینو بی فنیل، ساخت مواد مغناطیسی، اورآمین، پی کلروتولئیدین، رنگدانه ی کرومات، انواع رنگ ها، تولید لاتکس مصنوعی،  روکش لاستیک خودرو،  براق کنندگان،  احیاءکاری،  صنایع کابل سازی،  خمکاری لوله گاز

مزوتلیوما

آزبست

لوسمی

 

تشعشع یونیزان بیرونی، بنزن اتیلن اکساید،  صنایع لاستیک سازی،  صنایع ساخت و تعمیر کفش وچکمه

سرطان حنجره

 

اسید سولفوریک، روغن های معدنی و آزبست،  تولید ترشیجات

سرطان پوست

 

تشعشع زیاد خورشید، قیر کاری،  معادن زغال سنگ،  روغن پنبه دانه،  آرسنیک،  روغن های معدنی،  هیدرو کربن های آروماتیک چند حلقه ای،  ساخت کک،  کار در تاکستان،  ماهیگیران

سرطان

سینوس، بینی

وحلق

 

گرد وغبار نجاری، ترکیبات نیکل،  کروم شش ظرفیتی،  صنایع ساخت وتعمیر کفش وچکمه،  صنایع تولید ایزو پروپانول با استفاده از چرخه قوی اسیدی،  ساخت مبلمان وکابینت،  چوب بری،  فورمآلدئید

سرطان کلیه

 

تولید کک

سرطان کبد

 

وینیل کلراید، عفونت هپاتیت شغلی با ویروس هپاتیت ب یا سی،  کارکنان بهداشتی درمانی