کلینیک امید تهران: بیماری که هنگام ایستادن تعادل کافی ندارد و دچار گیجی و ضعف می‌‌‌باشد در خطر زمین خوردن است. شخصی که دچار این مشکل است ممکن هنگام تلاش برای بلند شدن از بستر زمین بخورد.
همچنین بیمار ممکن است هنگام رفتن به دستشویی، حمام کردن یا تلاش برای قدم زدن دچار زمین خوردگی شود.
مراقبین چه کارهایی می‌‌‌توانند انجام دهند.
• هنگامی‌که بیمار می‌‌‌خواهد از بستر بلند شود ابتدا وی را به مدت چند دقیقه در کنار تخت بنشانید این مسئله می‌‌‌تواند عدم تعادل و سرگیجه ناشی از تغییر وضعیت بیمار را بهبود بخشد.
• اگر بیمار تعادل کافی ندارد هنگام راه رفتن به او کمک کنید.
• اگر بیمار دچار سرگیجه است بیمار را تا بستر همراهی کنید.
• به بیمار یادآوری کنید که قبل از بلند شدن کمک بخواهد.
• در هنگام حمام کردن از کفپوش یا زیراندازهای مناسب برای جلوگیری از لیز خوردن استفاده کنید.
• همچنین می‌‌‌توانید از یک صندلی جهت نشستن بیمار حین حمام استفاده کنید.
• تلاش کنید سیم‌‌‌های وسایل برقی کف زمین نباشد. در مسیر حرکت بیمار را از اجسام، لباس‌‌‌ها و سایر چیزهایی که ممکن است باعث زمین خوردن شود پاک کنید.
• ظرف مربوط به ادرار را در دسترس قرار دهید.
• در صورت امکان کمدها را نزدیک تخت و تخت را نزدیک حمام قرار دهید.
• بیمار باید هنگام حرکت کفش یا دمپایی مناسب بپوشد. از دمپایی‌‌‌های مخصوص حمام یا کفش‌‌‌های نامناسب استفاده نکنید.
• از پزشک خود بخواهید ترتیب یک ملاقات را برای بررسی منزل از نظر احتمال زمین خوردن بیمار بدهد.
• میلة کنار تخت، کمدها، صندلی حمام و سایر وسایل می‌‌‌تواند به بعضی بیماران کمک کند.
اگر بیمار زمین بخورد:
بیمار را از نظر آسیب‌‌‌های بدنی جدی بررسی کنید. اگر بیمار هوشیار نیست، خونریزی دارد یا خون یا مایعات از دهان، گوش یا بینی وی خارج می‌‌‌شود بلافاصله با پزشک تماس بگیرید. اگر بیمار نفس
نمی‌‌‌کشد با اورژانس تماس بگیرید. اگر بیمار به شما پاسخ می‌‌‌دهد از او بخواهید هرگونه درد را توضیح دهد. سر، دست‌ها، پاها و باسن بیمار را از نظر بریدگی، کبودی و هرگونه تغییر شکل که ممکن است نشان‌دهندة شکستگی استخوان‌ها باشد. بررسی اینکه، در صورت وجود خونریزی از فشار موضعی و کیسة یخ استفاده کنید. یخ را در کیسه پلاستیکی قرار داده و دور آن حوله بپیچید اگر نمی‌‌‌توانید بیمار را حرکت دهید وی را در وضعیت راحتی قرار داده تا کمک برسد. اگر بیمار اظهار درد نمی‌‌‌کند و خونریزی ندارد وی را کمک کنید تا به بستر و یا صندلی برگردد. در صورت امکان از دو نفر برای جابه‌جایی او کمک بگیرید.
در موارد زیر با پزشک تماس بگیرید:
• بروز ضعف، بی‌‌‌حسی یا تغییر در وضعیت هوشیاری (بیمار دچار گیجی و عدم اطلاع از موقعیت خود یا حس نمی‌‌‌کند.)
• بروز ضعف یا عدم تعادل به اندازه‌‌‌ای که احتمال زمین خوردن وجود داشته باشد.
• خروج مایعات، خون یا مایع از دهان، گوش‌‌‌ها یا بینی یا بیهوشی، خونریزی.
• نگرانی از احتمال صدمه ناشی از زمین خوردن
عدم تنفس