کلینیک امید تهران:  وجود خون در ادرار می‌‌‌تواند ناشی از خونریزی در هر قسمت سیستم ادراری و خروج خون همراه ادرار باشد. علل شایع آن شامل عفونت‌‌‌های مجرای ادراری (UTI)، صدمه به مجاری ادراری، سنگ کلیه یا مثانه، تومور مجاری ادراری یا شمارش پایین پلاکتی است.
دنبال چه باشید
• ادرار قرمز یا صورتی رنگ یا شبیه چای.
• خون یا لخته خون در ادرار
• درد هنگام ادرار کردن.
مراقبین چه کارهایی می‌‌‌توانند انجام دهند؟
• مایعات بیش‌تری به بیمار بدهید.
• در صورت نیاز کمک کنید بیمار ادرارش را بررسی کند.
در صورت بروز موارد زیر با پزشک تماس بگیرید:
• وجود خون در ادرار یا تغییر رنگ ادرار.
• وجود درد در انتهای کمر یا پهلوها حین ادرار کردن.
• ادرار تیره، صورتی رنگ یا بدبو.
• در صورتی‌که علائم بیمار با وجود درمان بهبود نیابد.
• نیاز فوری و ناگهانی به ادرار کردن.
• ادرار کردن بیش از حد معمول.
• عدم توانایی ادرار کردن.
• تب بیش‌تر از 38 درجه یا لرز.
احساس گیجی یا تفاوت بیمار با اطرافیان