یکشنبه, 03 آبان 1394 ساعت 21:48

تاثيرات عصبي و عضلاني

کلینیک امید تهران: گاهي اوقات داروهاي شيمی درمانی موجب ايجاد مشكلاتي براي اعصاب بدن شما مي شوند. يك مثال مربوط به وضعيت تاثير گذار در سيستم اعصاب ،آسيب به اعصاب محيطي (نوروپاتي محيطي) است كه شما احساس ناراحتي، ضعف يا كرختي يا درد در دست ها يا پاها مي كنيد. بعضي داروها نيز مي توانند بر روي عضلات موثر بوده  و موجب ضعف، خستگي يا بروز زخم مي شوند.
گاهي اوقات عوارض جانبي عصب و عضله ،با وجود ناراحت كننده بودن ممکن است جدي نباشند. در بعضي موارد  نيز علائم عصب و عضله ممکن است جدي و نيازمند توجهات پزشكي باشند. از گزارش هر گونه علائم عصب و عضله به پزشك خود مطمئن شويد. بيشتر اوقات اين علائم خوب خواهند شد. بهرحال، ممکن است تا يكسال بعد از اتمام درمان شما، ادامه داشته باشد.
 بعضي علائم مربوط به عصب و عضله عبارتند از:
- احساس ناراحتي
-  احساس سوزش
- ضعف يا كرختي در پاها و دستها
-  درد هنگام قدم زدن
-  عضلات ضعيف، آسيب ديده، خسته يا دردناك
-  از دست دادن تعادل
- كاهش مهارت
-  اشكال در برداشتن اجسام و بستن دگمه لباس
-  تكان خوردن يا لرز
-  قدم زدن دشوار
-  جويدن دردناك
-  ازدست دادن شنوايي
-  درد معده
-  يبوست.
چگونه مي توانم با مشكلات عصب و عضله كنار بيايم؟
 اگر  دچار كرختي انگشتان دست هنگام گرفتن اجسام تيز ،داغ يا بگونه هاي خطرناك ديگر ، مواظب باشيد.
 اگر احساس تعادل يا نيروي عضلات شما متاثر شده است با بدقت حركت كردن، از افتادن خود جلوگيري كنيد. هنگام بالا و پايين رفتن از پله ها از دستگيره كنار پله استفاده كنيد و در حمام و وان از حصيرهاي حمام استفاده نماييد.
 هميشه كفش هايي با زيره لاستيكي بپوشيد.
 از پزشك خود راجع به داروهاي ضد درد سوال كنيد.

 

یکشنبه, 03 آبان 1394 ساعت 21:39

تاثيرات عصبي و عضلاني

کلینیک امید تهران: گاهي اوقات داروهاي شيمی درمانی موجب ايجاد مشكلاتي براي اعصاب بدن شما مي شوند. يك مثال مربوط به وضعيت تاثير گذار در سيستم اعصاب ،آسيب به اعصاب محيطي (نوروپاتي محيطي) است كه شما احساس ناراحتي، ضعف يا كرختي يا درد در دست ها يا پاها مي كنيد. بعضي داروها نيز مي توانند بر روي عضلات موثر بوده  و موجب ضعف، خستگي يا بروز زخم مي شوند.

گاهي اوقات عوارض جانبي عصب و عضله ،با وجود ناراحت كننده بودن ممکن است جدي نباشند. در بعضي موارد نيز علائم عصب و عضله ممکن است جدي و نيازمند توجهات پزشكي باشند. از گزارش هر گونه علائم عصب و عضله به پزشك خود مطمئن شويد. بيشتر اوقات اين علائم خوب خواهند شد. بهرحال، ممکن است تا يكسال بعد از اتمام درمان شما، ادامه داشته باشد.

 بعضي علائم مربوط به عصب و عضله عبارتند از:
احساس ناراحتي
احساس سوزش
ضعف يا كرختي در پاها و دستها
درد هنگام قدم زدن
عضلات ضعيف، آسيب ديده، خسته يا دردناك
از دست دادن تعادل
كاهش مهارت
اشكال در برداشتن اجسام و بستن دگمه لباس
تكان خوردن يا لرز
قدم زدن دشوار
جويدن دردناك
ازدست دادن شنوايي
درد معده
يبوست. اگر دچار كرختي انگشتان دست هنگام گرفتن اجسام تيز ،داغ يا بگونه هاي خطرناك ديگر ، مواظب باشيد. هميشه كفش هايي با زيره لاستيكي بپوشيد. 
از پزشك خود راجع به داروهاي ضد درد سوال كنيد.
اگر احساس تعادل يا نيروي عضلات شما متاثر شده است با بدقت حركت كردن، از افتادن خود جلوگيري كنيد. هنگام بالا و پايين رفتن از پله ها از دستگيره كنار پله استفاده كنيد و در حمام و وان از حصيرهاي حمام استفاده نماييد.
چگونه مي توانم با مشكلات عصب و عضله كنار بيايم؟