کلینیک امید تهران: براساس تحقيقات انجام شده، از هر چهار بيمار مبتلا به سرطان، يک نفر پس از پايان دورۀ شيمی‌درماني، دچار اختلال در تمرکز شده است. گاهی اين مسئله کیموبرین - Chemobrain (مغز شیمیایی شده) خوانده می‌شود. بسياری از نجات يافته‌گان اين حالت را «مِه مغزی» توصيف کرده‌اند که می‌تواند منجر به اختلال در تمرکز، پيدا کردن کلمۀ صحيح، يا به خاطر آوردن موضوعات جديد شود.
تحقيقاتی در زمينۀ اين که چرا برخی دچار کاهش تمرکز می‌شوند و برخی ديگر چنين مشکلی را تجربه نمی‌کنند، در حال انجام است. به نظر می‌رسد کسانی که شيمی‌درمانی شديد‌تری داشته‌اند يا راديوتراپی روی سر آنها صورت گرفته است، بيش‌تر ممکن است دچار اين مشکل شوند. کساني که شيمی‌درمانی سنگين‌تری داشته‌اند ممکن است دچار اختلال حافظه شوند، ولی حتی در كساني که شيمی‌درمانی متعارفي داشته‌اند نيز اين مسئله گزارش شده است.
گاهی اين عوارض درست پس از پايان درمان و گاهی کمی ديرتر بروز مي‌کند. ممکن است اين مشکل از بين نرود. در صورتی‌که فرد، مسن باشد، نمی‌توان علت اين کاهش تمرکز را تنها شيمی‌درمانی دانست، زيرا سن نيز در اين ميان عاملی تعيين‌کننده است.
دريافت کمک
پزشک می‌تواند در زمينۀ حل مشکل اختلال حافظه و تمرکز، کمک زيادی به شما كند. در شرايط زير با پزشک خود مشورت كنيد:
• در صورتی‌که هنوز در فکر کردن و حافظه دچار مشکل هستيد. شايد بخواهيد برای رفع اين مشکل، به يک متخصص در اين زمينه مراجعه نماييد، (که نوروسايکولوژيست یا متخصص اعصاب و روان) ناميده مي‌شود.
• زمانی‌که فکر می‌کنيد دارويی مصرف می‌كنيد که شايد اين مشکل را تشديد می‌کند.
• زمانی‌که احساس افسردگی يا اضطراب می‌کنيد. اينگونه مشکلات می‌تواند قدرت تمرکز، توجه و حافظه را تحت تأثير قرار دهد.
• در صورتی‌که دوران يائسگی را پشت سر می‌گذاريد. برخی مشکلات مربوط به حافظه و تمرکز می‌تواند ناشی از دوران يائسگی باشد.
ارتقای سطح حافظه و تمرکز( Improving Memory and Concentration )
آنها که از سرطان نجات يافته‌اند به روش‌های گوناگون، حافظۀ خود را پس از پايان درمان، ارتقا می‌دهند. شايد يکی از این روش‌ها برای شما نيز کار‌آمد باشد:
• يادداشت کردن. می‌توانيد هر کاری را که بايد انجام دهيد، زمانی که به طول می‌انجامد و جايي را که بايد برويد در دفترچه‌ای يادداشت كنيد. برای کل روز خود برنامه‌ريزی کنيد. سعی کنيد برنامه‌تان ساده و واقع‌گرايانه باشد.
• استفاده از علائم ياد‌آوری‌کننده. براي جلوگيری از فراموش کردن اموری که بايد انجام دهيد، مثل بيرون گذاشتن آشغال‌ها و قفل کردن در، علائمی را در بخش‌های مختلف خانه قرار دهيد.
• تقسيم‌بندی اعداد به گروه‌های کوچک. برای مثال، شماره تلفنی مثل 5846-812 را به‌صورت هشت– دوازده، پنجاه و هشت، چهل و شش به خاطر بسپاريد.
• مرور کردن با خود هنگام انجام کار. چنانچه کاری چند مرحله‌ای مثل آشپزی را انجام می‌دهيد، هر مرحله را با خود زمزمه كنيد.
• مديريت استرس. مديريت بهتر استرس می‌تواند در بهبود حافظه و تمرکز مؤثر باشد. حفظ آرامش، حتی در پراسترس‌ترين لحظات، بسيار مفيد خواهد بود.
• مرور آنچه قرار است بگوييد. قبل از صحبت با خانواده يا انجام امور، اسامی، تاريخ‌ها و مکانی را که قصد طرح آن را داريد، مرور كنيد.
• تکرار آنچه می‌خواهيد به خاطر بسپاريد. تکرار کردن مطالب می‌تواند به حفظ آن در حافظه‌تان کمک کند.

 

منتشرشده در پس از درمان