کلینیک امید تهران: به گزارش برخی نجات يافته‌گان از سرطان، احساس خستگی و کوفتگی پس از پايان درمان همچنان ادامه دارد. در واقع خستگی يکی از رايج‌ترين مشکلات در طول اولين سال پس از پايان درمان است.
اين نوع خستگی به کمک استراحت يا خوابيدن رفع نمی‌شود. پزشکان نيز علت دقيق آن را نمی‌دانند. علت بروز اين خستگی در افراد در حال درمان و کسانی که درمان را به پايان رساندند متفاوت است.
• خستگی در طول درمان مي‌تواند ناشی از خود روش درمانی باشد. مشکلات ديگر مثل کم خونی (کاهش شديد گلبول‌های قرمز) يا ضعف سيستم ايمنی نيز در بروز خستگی مؤثر است. تغذيۀ نا‌مناسب، عدم استفاده از مايعات به ميزان کافي و افسردگی نيز می‌تواند باعث خستگی شود. درد، عامل تشديد کنندۀ خستگی است.
• محققان همچنان در حال بررسی علل بروز خستگی پس از پايان دورۀ درمان هستند.
• خستگی چه مدت ادامه می‌يابد؟ هيچ الگوی خاصی وجود ندارد. در برخی افراد خستگی با گذشت زمان کم‌تر مي‌شود. برخی ديگر به‌خصوص کسانی که پيوند مغز استخوان دريافت کردند ممکن است تا سال‌ها بعد اين کمبود انرژی را احساس کنند.
بعضي‌ها، هنگامی که اين خستگی بيش از حد انتظار‌شان به طول می‌انجامد، از پا در می‌آيند، و گاهی احساس می‌کنند ممکن است با ادامه يافتن علائم خستگی، دوستان، افراد خانواده و همکاران را از خود دور كنند.

دريافت کمک
در مورد علت احتمال خستگی خود و روش برخورد با آن با پزشک يا پرستار خود مشورت كنيد و در مورد مسائل زير از آنها جويا شويد:
• تأثير دارو‌هايی که شاید استفاده مي‌کنيد يا ديگر بيماری‌هايی که شايد داشته باشيد، در سطح انرژیتان.
• چگونگی کنترل درد،
• برنامه‌های ورزشی کمک کننده، مثل پياده‌روی،
• تمرين‌های آرام‌سازی،
• تغيير رژيم غذايی يا نوشيدن بيش‌تر مايعات،
• مکمل‌های غذايی يا دارو‌های کمک‌کننده،
• متخصصينی که می‌توانند به شما کمک کنند مثل درمانگر‌های فيزيکی، درمانگر‌های شغلی، متخصصين تغذيه يا متخصصين بهداشت رواني هستند،

روش برخورد با خستگی
برای کنترل خستگی می‌توانيد روش‌های زير را امتحان کنيد:
• برنامه‌ريزی روزانه. در ساعاتی از روز که انرژي بيش‌تری داريد، فعال باشيد.
• حفظ انرژی از طريق تغيير روش انجام امور. براي مثال، هنگام شستن ظرف‌ها يا آشپزی، روی چهار‌پايه‌ای بنشينيد.
• استراحت‌های کوتاه‌مدت بين فعاليت‌های روزانه.
• تلاش در خوابيدن و بيدار شدن در ساعاتی مشخص.
• انجام کار‌هايی که لذت می‌بريد ولي به ميزان سبک‌تر. تمرکز بر علایق قديمی يا جديد به‌طوری‌که موجب خستگی نشود. برای مثال، متنی سبک را بخوانيد يا به موسيقی گوش دهيد.
• پذيرش کمک ديگران. ديگران می‌توانند با پختن يک وعدۀ غذايی، شستن لباس‌ها يا ديگر موارد به شما کمک كنند. اگر کسی چنين پيشنهادی به شما نداد، خود‌تان درخواست كنيد. شايد خانواده و دوستان راه کمک کردن به شما را بلد نباشند، پس درخواست خود را مطرح كنيد.
• انتخاب روش صرف انرژی. سعي کنيد مسائلی را که چندان اهميتي ندارند، رها کنيد.
• بررسی امکان ملحق شدن به گروهی حمايتی. صحبت در مورد خستگیتان با کسانی که مشکلی مشابه شما داشته‌اند می‌تواند در کشف راهی برای کاهش آن مؤثر باشد.

 

منتشرشده در پس از درمان